U-Review
  • บทความทั้งหมด

“หลักสูตรปั้นศิลปินประติมากรรม ผู้สร้างสรรค์และสื่อสารด้วยผลงานสามมิติ” รีวิวสาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม : U-Review

ประติมากรรม เป็น งานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยการจัดองค์ประกอบความงามลงบนสื่อต่างๆ เช่นการปั้น การแกะสลัก การหล่อ ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อที่สามารถบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ที่นักประติมากรต้องการจะสื่อ ...

ดูรายละเอียด

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ...

ดูรายละเอียด

“นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดั่งเข็มทิศขององค์กร” สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ : U-Review

เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาด้านการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อนำเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจ ...

ดูรายละเอียด

“เทคโนโลยีนาโน อีกก้าวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิต” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี : U-Review

นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ นาโนเมตร เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เล็กมากระดับนี้ได้แล้ว ...

ดูรายละเอียด

“Passion ในภาษาญี่ปุ่น สามารถสร้างอาชีพที่หลากหลายพร้อมรายได้ที่ไม่ธรรมดา” รีวิวสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น : U-Review

ภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีน้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยเอง และประเทศญี่ปุ่นด้วย หากรักในภาษาญี่ปุ่น ...

ดูรายละเอียด

“วิศวกรโยธา วิศวกรผู้เชียวชาญการก่อสร้า” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : U-Review

วิศวกรรมโยธา ในภาพของน้องๆ หลายคนอาจคิดถึงเพียงการสร้างถนน หรือ ตึกอาคารต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า วิศวกรรมโยธามีอะไรมากกว่านั้นมาก เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างสะพาน ...

ดูรายละเอียด

“Data Sci งานสายวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อทุกองค์กร” รีวิวสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ : U-Review

นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Data Sci เป็นสายอาชีพใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ขนาดใหญ่ที่ต้องการผลการวิเคราะห์ลูกค้าที่มีจำนวนมาก ...

ดูรายละเอียด

“เราคือวิศวกรคนสำคัญที่สร้างสรรค์พัฒนาวงการแพทย์” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : U-Review

ว่าด้วยเรื่องการแพทย์แล้ว สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีบทบาทอย่างมาก เพราะเป็นศาสตร์ที่นำวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อออกแบบ ...

ดูรายละเอียด

"สัตวศาสตร์และสัตวแพทย์แตกต่างกันอย่างไร?" รีวิวสาขาสัตวศาสตร์ : U-Review

น้อง ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าสัตวศาสตร์กับสัตวแพทย์แตกต่างกันอย่างไร? วันนี้ขออธิบายง่ายๆ ให้น้องได้เขาใจเลยว่า สัตวศาสตร์นั้นเรียน 4 ปี โดยจบแล้วจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต ...

ดูรายละเอียด

“การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน หลักสูตรเดียวในประเทศที่ผลิตครูหรืออาจารย์ด้านการออกแบบ ” รีวิวสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน: U-Review

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันบุคลากรที่สังคมต้องการอย่างมากจะต้องมีความรู้และความสามารถหลากหลายด้าน เพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล หนึ่งในคณะ/สาขา ที่น่าสนใจที่จะทำให้น้องๆ ...

ดูรายละเอียด
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last