U-Review
  • บทความทั้งหมด

“หลักสูตรของคนรักการทำหนัง สอนให้สร้างโลกมายาให้สมจริงที่สุด” รีวิวสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย : U-Review

ภาพยนตร์เป็นศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพ และภาษาภาพต้องการความงาม ถ้าไม่มีศิลปะ ภาพยนตร์ก็จะไม่เกิดความงาม เพราะภาพยนตร์เป็นมายา เป็นสิ่งที่สร้างข...

ดูรายละเอียด

“หลักสูตรโทรคมนาคม กระแสนวัตกรรมกับยุคแห่งการสื่อสาร” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม : U-Review

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็น ศาสตร์ของการสื่อสารทางไกล อาศัยความรู้จากหลายวิชาด้วยกัน เช่น ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาเรื่อง ...

ดูรายละเอียด

“ครุศาสตร์วิศวกรรม หลักสูตรสร้างครูอาชีวะ” รีวิวสาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม : U-Review

ครุศาสตร์วิศวกรรม เป็นสาขาที่เรียนเหมือนกับคณะวิศวกรรม แต่เพิ่มวิชาการสอนเข้าไปเพื่อให้เกิดทักษะการถ่ายทอดความรู้ การสร้างทักษะให้ผู้เรียน การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน ...

ดูรายละเอียด

“หลักสูตรปั้นศิลปินประติมากรรม ผู้สร้างสรรค์และสื่อสารด้วยผลงานสามมิติ” รีวิวสาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม : U-Review

ประติมากรรม เป็น งานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยการจัดองค์ประกอบความงามลงบนสื่อต่างๆ เช่นการปั้น การแกะสลัก การหล่อ ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ ฯลฯ เพื่อเป็นสื่อที่สามารถบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ที่นักประติมากรต้องการจะสื่อ ...

ดูรายละเอียด

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ...

ดูรายละเอียด

“นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดั่งเข็มทิศขององค์กร” สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ : U-Review

เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาด้านการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ เมื่อนำเศรษฐศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับธุรกิจ ...

ดูรายละเอียด

“เทคโนโลยีนาโน อีกก้าวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิต” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี : U-Review

นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ นาโนเมตร เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เล็กมากระดับนี้ได้แล้ว ...

ดูรายละเอียด

“Passion ในภาษาญี่ปุ่น สามารถสร้างอาชีพที่หลากหลายพร้อมรายได้ที่ไม่ธรรมดา” รีวิวสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น : U-Review

ภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีน้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยเอง และประเทศญี่ปุ่นด้วย หากรักในภาษาญี่ปุ่น ...

ดูรายละเอียด

“วิศวกรโยธา วิศวกรผู้เชียวชาญการก่อสร้า” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : U-Review

วิศวกรรมโยธา ในภาพของน้องๆ หลายคนอาจคิดถึงเพียงการสร้างถนน หรือ ตึกอาคารต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า วิศวกรรมโยธามีอะไรมากกว่านั้นมาก เช่น การสร้างเขื่อน การสร้างสะพาน ...

ดูรายละเอียด

“Data Sci งานสายวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อทุกองค์กร” รีวิวสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ : U-Review

นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Data Sci เป็นสายอาชีพใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ขนาดใหญ่ที่ต้องการผลการวิเคราะห์ลูกค้าที่มีจำนวนมาก ...

ดูรายละเอียด
First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last