U-Review

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในด้านเกม


วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในด้านเกม หรือสำหรับคนที่ชอบงานด้านอาร์ตอย่างที่น้องๆอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าที่นี่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างเกม โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างเกมขึ้น จนสามารถเล่นได้ และไม่ใช่แค่การสร้างเกมเท่านั้น แต่เมื่อเรียนที่นี่แล้วน้องๆจะได้รับความรู้เชิงลึกทางด้านออกแบบกราฟิก การสร้าง Animation การจัดการแข่งขันกีฬา Esports การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกม (Game Programming),การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) เพื่อการสร้าง Digital Contenโดยการเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก
วิชาเอกการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
วิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์4 ปี ในส่วนของวิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม
ในชั้นปีที่1 เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับเทพหรือตัวละครต่างๆที่สร้างเป็นเกมว่ามีประวัติอย่างไร
ชั้นปีที่ 2 เริ่มเรียนเกี่ยวกับ Tools 2D แอนนิเมชั่น ต่างๆ วาดภาพจากกระดาษ และนำมาทำต่อในคอมพิวเตอร์ นำมาสร้างให้สามารถเคลื่อนไหว สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ โดยใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานกัน
ชั้นปีที่ 3  เรียนในด้าน 3 มิติ มีแกนที่เสมือนจริงขึ้นมา สามารถเขียนโปรแกรมให้ต่อยกันได้ ยิ้มได้ หรือการเคลื่อนไหวอื่นๆได้ 
ชั้นปีที่4  เริ่มเอาลักษณะของงานมาบูรณาการ  นำเกมมาขึ้น Play Store เพื่อให้เกมที่น้องๆสร้าง สามารถนำมาขายได้
ดังนั้นเมื่อน้องๆเรียนจบจึงไม่ใช่แค่การได้สร้างเกมหรือเล่นเกมเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเท่านั้น แต่น้องๆจะมีความสามารถในด้านเขียนแอพพลิเคชันบน Android, iOS
มีทักษะอื่นๆ ที่สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย ทำงานในบริษัทเกมใหญ่ๆ ได้


Esports  การเป็นนักแข่งเกมสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้หรือไม่?
1.รายได้มาจากสปอนเซอร์ สตรีมมิ่ง ลงคลิปจากยูทูบและเฟซบุ๊ก
2.รายได้มาจากการออกงานอีเว้นท์
และอาชีพนักแข่งเกม Esport อาจจะเป็นวิชาหลักได้หากแบ่งเวลา


จบมาแล้วทำงานอะไร?
นักพัฒนาเกม Game Programmer, Programmer
นักออกแบบเกม และตัวละคร Game Designer, Character Design
นักพัฒนาแอบพลิเคชันบนมือถือ หรือ เทคโนโลยี AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality)
นักแคสเกม หรือ Caster และ นักกีฬา Esports
นักออกแบบกราฟิก Graphic Design ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ (3D Model)
นักการตลาดสมัยใหม่ Digital Marketing
นักออกแบบวิชวลเอฟเฟ็คภาพยนตร์ Movies Visual Effects
สมัครเรียนทำอย่างไร?
-ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
-รับทุกแผนการเรียน
-เด็กซิ่วเรียนได้รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Bachelor of Engineering (Logistics Engineering) ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการลดต้นทุนในการผลิตและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่ ...

วิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาภาษาเกาหลีได้รับการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสุตร ...

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...