U-Review

ผลงานพัฒนาแอพฯตรวจคุณภาพน้ำ ฝีมือนักเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ผลงานพัฒนาแอพฯตรวจคุณภาพน้ำ ฝีมือนักเรียนกรุงเทพคริสเตียน

UploadImage
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเยาวชนและโครงงานเข้าประกวด 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย รวม 39 ทีม การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประกวดใน 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรมสร้างสรรค์

ผลการชิงชัยปรากฏว่า “สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลที่ 1 ตกเป็นของเยาวชนจากฟิลิปปินส์ จากผลงาน “การทำให้น้ำไม่เกาะแผ่นฟิล์มทองแดงด้วยการเลียนแบบใบบัว” ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลที่ 1 เยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ จากผลงาน “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศจากฟองอากาศ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ” “สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เยาวชนจากฟิลิปปินส์ คว้าที่ 1 จากผลงาน “การศึกษาภาวะการตายของเซลล์สมองเมื่อขาดออกซิเจน โดยใช้สารสกัดจากกระดองปลาหมึกในการลดอัตราภาวะเสี่ยงในการเสียชีวิต” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ 1 เป็นของเยาวชนจากสิงคโปร์ จากผลงาน “การใช้ความร้อนร่วมกับสารเคมีความเข้มข้นต่ำเพื่อการยืดอายุผักผลไม้” และ “สาขานวัตกรรมสร้างสรรค์” ระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น เยาวชนไทยจากโรงเรียนพิษณุโลก พิทยาคม จ.พิษณุโลก คว้าที่ 1 จากผลงาน “เครื่องล้างแอร์อัตโนมัติ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ 1 เป็นของเยาวชนจากสิงคโปร์ จากผลงาน “การใช้สารเร่งอนุภาคนาโนเพื่อการแตกตัวของออกซิเจนในการทำลายเซลล์มะเร็ง”

จากนั้นได้มีการนำที่ 1 ของแต่ละสาขามาแข่งขันกันเพื่อหาที่สุดของแชมป์ ปรากฏว่ารุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ที่คว้ารางวัล คือ ทีมเยาวชนฟิลิปปินส์ ส่วนรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคว้าแชมป์

นายบุณยกร อัศวนิเวศน์ ตัวแทนทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กล่าวว่า ดีใจมาก จากนี้จะนำผลงานที่ชนะการแข่งขันไปพัฒนาต่อยอดให้แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้จริง.

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรพัฒนาภาษาต่างประเทศโดยเครือลอรีเอท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรภาษาอังกฤษโดยเครือลอรีเอท มุ่งในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาผ่านหลักสูตรระดับโลก ...

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

โลกของเทคโนโลยีเป็นโลกที่ผู้คนเชื่อมต่อกันข้ามโลกด้วยอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ...

สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรปริญญาตรีแบบ DUAL DEGREE) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและโรงเรียนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติ ...