บทความรีวิว

สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ :U-Review สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับโลจิสติกส์สายพันธุ์ใหม่ อีกหนึ่งสาขาที่น่าจับตามองและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ ...

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในด้านเกม

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกหนึ่งหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในด้านเกม ...

มศว มหาวิทยาลัยในฝัน ที่คนทุกมีสิทธิ์ฝัน เลือกในสิ่งที่ใช่ ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ : EXCLUSIVE TALK

มหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ เป็นแบบไหน? ใช่มหาวิทยาลัยที่มีคณะสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ...

"เรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ นานาชาติ ที่ไม่น่ากลัว และอบอุ่น" รีวิวสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

น้องๆ หลายคนมักกังวลว่าเมื่อเข้าไปเรียนหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จะเรียนไม่รู้เรื่อง ...

“ วิศวกรรมโยธา หนึ่งในวิชาที่น่าเรียน ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในมหาวิทยาลัย และสาขาที่น่าสนใจเรียนต่อเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรียนไปไม่มีตกงานแน่นนอน คงนี้ไม่พ้น ...

" เป็นได้ทั้งนักพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติการ เรียนจบไปมีงานทำ " รีวิวสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในหลักสูตรที่สามารถช่วยพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความคิด, การบริการจัดการ, วางแผนนโยบายที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ ...

“ การจัดการรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เรียนจบไปไม่ตกงาน ” รีวิวสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การบริหารการจัดการจึงเปลี่ยนไป แล้วจะทำอย่างไรให้เรียนรู้ได้ทัน ...

" เมื่อทุกองค์กรต้องการพัฒนา การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์จึงสำคัญ " รีวิวสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : U-Review

หนึ่งในสาขาที่เรียนจบมาและบริษัทยังคงมีตำแหน่งงานรองรับ นั้นคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยวันนี้พี่ ...

U-infographic

คนเรียนในสาขาการบัญชี 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา

ต่อให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกมากแค่ไหน ต่อให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากเท่าไ...

เรียนบัญชีอินเตอร์ จบไปมีงานทำ 100%

การเปิดประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายอาชีพในอาเซียนเป็นอย่างมาก เพราะจะได้เดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนได้สะดวกขึ้น ...

กฎหมายปัจจุบัน + กฎหมายดิจิทัล + รองรับประเทศไทย 4.0 = คณะนิติศาสตร์ ในยุคดิจิทัล

จุดเด่นของคณะนิติศาสตร์ สมัยก่อนหน้านี้การเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จะเน้นไปทางด้านกฎหมายเพรียว ...

สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน มิติใหม่ที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมการบิน

“ความปลอดภัย” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางแต่ละครั้ง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยทั้งแก่ตนเอง ...

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ป.ตรี) เรียนรู้โลกสมัยใหม่ ที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยี

ว่าด้วยเรื่องโลกสมัยใหม่ โลกที่ทุกอย่างพึงพาเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่าง เราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ บันไดของ Tech Startup ที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรม

การเรียนการสอนในสาขาจะเน้นให้น้องๆ มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม การเขียนแอพพลิเคชัน ผสานกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เน้นสร้างเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ...

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บนแนวคิดใหม่ Digital Commerce เน้นการทำธุรกิจออนไลน์

การเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะให้น้องๆ เรียนตั้งแต่พื้นฐานการทำธุรกิจ ...