บทความรีวิว

"เราช่วยเขา เพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้" รีวิวคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม : U-Review

การเป็น นักสังคมสงเคราะห์ นั้น จะต้องทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย เปราะบาง มีความเสี่ยง และประสบกับความยากลำบาก ...

"เพราะความสุขของคุณ คืองานของเรา" รีวิวสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว : U-Review

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานบริการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในทุกภาคส่วนและทุกสายงานธุรกิจ ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบิน ...

"ศาสตร์แห่งความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์และธรรมชาติ" รีวิวคณะการแพทย์แผนจีน : U-Review

การดูแลสุขภาพ การบำบัดและรักษาโรคภัยต่างๆ ของคนเราในปัจจุบันนั้น มีทางเลือกและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ...

สุดเจ๋ง! "พระจอมเกล้าลาดกระบัง" ทดลองส่งดาวเทียม​ CubeSat ขึ้นชั้นบรรยากาศ

โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพน่าประทับใจ โดยเป็นภาพอักษรย่อ "KMITL" ซึ่งเป็นอักษรย่อของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

"อาชีพนอกกระแส ขาดแคลนและค่าตอบแทนสูงลิบ!!!" รีวิวสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย : U-Review

"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ" หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า "จป.วิชาชีพ" ...

"เพราะจะสร้างโรงพยาบาลคุณภาพ จึงต้องการมากกว่าหมอ พยาบาล และคนไข้" รีวิวสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล : U-Review

หากพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพหรือทำงานในโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพต่างๆ อาชีพหลักที่ทุกคนจะนึกถึงคงมีไม่กี่สาขา ...

“เชฟอาหารแปรรูป นักปรุงรสสุขภาพ” รีวิวสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุหนึ่งก็มาจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ...

“เชี่ยวชาญภาษาจีน ทำธุรกิจได้เปรียบกว่า” รีวิวสาขาวิชาธุรกิจจีน : U-Review

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศจีนนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สั...

U-infographic

7 หลักสูตร 16 สาขา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางมาไกลมาก เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ...

6 ทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 คนเรียน “รัฐประศาสนศาสตร์” ต้องมี

จุดเด่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ ...

เกณฑ์การรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ...

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐ

การเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ของ DPU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสร้างทักษะที่แตกต่าง ...

เรียนธุรกิจการบิน แล้วมองไปให้ไกลในอนาคต

การเรียน การเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College ...

รัฐประศาสนศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรียนอะไร 1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ...

3 หลักสูตร วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรต่างๆของ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งสาขาวิชาธุรกิจการบิน ...

วิศวกรรมอุตสาหการตอบโจทย์คนรักการคำนวณ

จุดเด่น เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเทคนิคด้านอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาต ...