บทความรีวิว

"นักพัฒนาเทคโนโลยียุคใหม่บนเส้นทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" รีวิว สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-Review

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวและเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ...

“นักนิติศาสตร์ ศาสตร์แห่งกฎหมาย" รีวิวสาขากลุ่มวิชานิติศาสตร์ : U-Review

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน คณะฮอตเป็นอันดับต้นๆ ที่มีนักศึกษาให้ความสนใจ และเกือบจะทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาล ...

"เรียนออกแบบครอบคลุมทุกสื่อ สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" รีวิวสาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ : U-Review

ถ้าพูดถึง "สื่อ" น้องๆ จะคิดถึงสื่อไหนกันบ้างครับ สื่อที่กำเนินขึ้นเป็นสื่อแรกของโลกอย่าง สื่อสิ่งพิมพ์ ...

"โอกาสของมดงาน ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยว" รีวิวสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ : U-Review

ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางเข้ามาท้องเที่ยวในประเทศไทยหลายล้านคน มีสนามบินนานาชาติคอยรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในทุกภูมมิภาคของประเทศ ...

"นักการตลาด กุนซือแห่งโลกการค้า" รีวิวสาขาการตลาด : U-Review

นักการตลาด อาชีพที่เปรียบเหมือนกุนซือแห่งโลกการค้าที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน เป็นการรวมอยู่ด้วยกันของทั้งศาสตร์ ...

"ธุรกิจโลจิสติกส์ โอกาสของไทยที่รออยู่ไม่แพ้ในสิงคโปร์" รีวิวสาขากลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : U-Review

สิงคโปร์ ประเทศที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านการเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยข้อได้เปรียบด้านภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ...

"นักสร้างแผนที่ทางเศรษฐกิจ" รีวิวสาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร : U-Review

เราอาศัยแผนที่ Google Map ในการเดินทางบนท้องถนน ในเส้นทางการดำเนินธุรกิจเอง หรือแม้แต่การวางแผนใช้เงินที่มีอยู่ ...

"เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม สร้างความได้เปรียบ" รีวิวคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน : U-Review

ในยุคปัจจุบันที่การรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความได้เปรียบ และช่วยเสริมความก้าวหน้าให้กับการทำงานในด้านต่างๆ ...

U-infographic

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ - กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก ...

เปิดประตูแห่งโอกาส ก้าวทันเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการอุตสาหกรรม

จากการที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากประเทศสังคมอุตสาหกรรม และจะขยายตัวไปสู่สังคมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น ...

บทบาทหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นับว่าเป็นบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ...

หลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ด้วยภาษาจีนนอกประเทศจีน แห่งแรกของโลก

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็ว มีผลข้างเคียงน้อย สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ...

เพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International ...

สาขาน้องใหม่ที่จะนำคุณสู่ชีวิตก้าวกระโดด และชีวิตที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง

นอกจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างสจ๊วตและแอร์โฮสเตสแล้ว อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินยังมีอีกมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดถึง ...

โอกาสในการกางปีกบินตามฝัน ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดสำหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่

ปัจจุบัน มี 20 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบิน ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพการบินว่า อาชีพนักบินมีความขาดแคลนมากที่สุด ...

ตัวกลางแห่งการสื่อสารของคนทั่วโลก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดการศึกษาให้น้องๆที่สนใจเข้ามาเรียน ...