บทความรีวิว

“หลักสูตรปั้นศิลปินประติมากรรม ผู้สร้างสรรค์และสื่อสารด้วยผลงานสามมิติ” รีวิวสาขาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม : U-Review

ประติมากรรม เป็น งานศิลปะที่สร้างขึ้นด้วยการจัดองค์ประกอบความงามลงบนสื่อต่างๆ เช่นการปั้น การแกะส...

​“เรียนแพทย์ แถมได้ภาษา เป็นอะไรได้มากกว่าหมอ” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) : U-Review

หมอเป็นอีกอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเอ่ยได้ว่าเรียนจบมาไม่ตกงานอย่างแน่นอน แต่จะเรียนหมอยังไงให้โดดเด่นและเป็นอะไรที่เป็นได้มากกว่าหมอ ...

“นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดั่งเข็มทิศขององค์กร” สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ : U-Review

เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาด้านการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ ...

“เทคโนโลยีนาโน อีกก้าวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิต” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี : U-Review

นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับ นาโนเมตร เมื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่เล็กมากระดับนี้ได้แล้ว ...

“Passion ในภาษาญี่ปุ่น สามารถสร้างอาชีพที่หลากหลายพร้อมรายได้ที่ไม่ธรรมดา” รีวิวสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น : U-Review

ภาษาญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีน้องๆ ให้ความสนใจอย่างมาก และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นทั้งในประเทศไทยเอง ...

“วิศวกรโยธา วิศวกรผู้เชียวชาญการก่อสร้า” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : U-Review

วิศวกรรมโยธา ในภาพของน้องๆ หลายคนอาจคิดถึงเพียงการสร้างถนน หรือ ตึกอาคารต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่า วิศวกรรมโยธามีอะไรมากกว่านั้นมาก ...

“Data Sci งานสายวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อทุกองค์กร” รีวิวสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ : U-Review

นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Data Sci เป็นสายอาชีพใหม่และเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ขนาดใหญ่ที่ต้องการผลการวิเคราะห์ลูกค้าที่มีจำนวนมาก ...

“เราคือวิศวกรคนสำคัญที่สร้างสรรค์พัฒนาวงการแพทย์” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : U-Review

ว่าด้วยเรื่องการแพทย์แล้ว สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มีบทบาทอย่างมาก เพราะเป็นศาสตร์ที่นำวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...

U-infographic

6 ทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 คนเรียน “รัฐประศาสนศาสตร์” ต้องมี

จุดเด่นของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีทั้งภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ ...

เกณฑ์การรับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ...

รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐ

การเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ของ DPU หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสร้างทักษะที่แตกต่าง ...

เรียนธุรกิจการบิน แล้วมองไปให้ไกลในอนาคต

การเรียน การเรียนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College ...

รัฐประศาสนศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรียนอะไร 1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ...

3 หลักสูตร วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน CADT มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรต่างๆของ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งสาขาวิชาธุรกิจการบิน ...

วิศวกรรมอุตสาหการตอบโจทย์คนรักการคำนวณ

จุดเด่น เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเทคนิคด้านอุตสาหกรรม ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาต ...

วิศวกรรมไฟฟ้า จบมามีงานให้เลือกได้เลย

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering จุดเด่น สามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ...