U-Review

รีวิวการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด วิวสวยที่สุด และอยู่เหนือที่สุดของประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งอยู่ในสำนักวิชาการจัดการ เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งการบริการบนเครื่องบิน การบริการภายพื้นดิน การบริการขนส่งสินค้า รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และสัมภาระในการเดินทาง ให้เครื่องบินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ที่สำคัญที่นี่เรียนเป็น 2 ภาษานะคะ

หากน้องๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ปีที่ 1 น้องจะได้เรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐาน โดยจะเน้นเรื่องภาษาที่ 3 ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่ต้องรู้อยู่แล้ว เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทั้งหมด เพื่อปูพื้นฐานการเรียนในมหาวิทยาลัยที่แตกต่างไปจากการเรียนมัธยมที่ผ่านมา ขึ้นปีที่ 2 จะเริ่มเข้าสู่เรื่องของธุรกิจและการจัดการ เพราะด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักการจัดการ จึงต้องมีการเรียนเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งเรื่องของกฎหมายและระเบียบในการบินพลเรือนก็เป็นวิชาที่จำเป็นเช่นกัน และในปี 3 - 4 จะเจาะลึกในด้านวิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิชาชีพขั้นสูง เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้น้องๆ ได้พัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เเละจบออกมาทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ล่าสุดทางสำนักวิชาได้สร้างห้องปฏิบัติการจำลอง (moc-up) ไว้สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาฯ โดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนภาคปฏิบัติของน้องๆ ให้ออกมาสมบูรณ์แบบ ถูกต้อง และราบรื่นที่สุด อีกทั้งทางสำนักวิชายังได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกตำราเรียนจากการได้ไปสัมผัสด้วยตัวน้องๆ เองด้วย

จบมาทำงานอะไร
พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่อง , พนักงานบริการแลต้อนรับภาคพื้น , พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ , เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง , มัคคุเทศก์ , เจ้าหน้าที่สถานทูต , เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ , ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร
ระบบรับตรง (มีนาคม)
- สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX) 5 หรือ 6 เทอม (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น) 
- ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา (GPA) รายวิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีผลคะแนน GAT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
- มีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (การปฏิบัติการทางการบิน)
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th/ 

แอดมิชชัน
(งานบริการทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 50% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85(ความถนัดทั่วไป) = 20%)

(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 20% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85=25%)
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%

(การปฏิบัติการทางการบิน)
- GPAX 20%
- O-NET 30% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา03(ภาษาอังกฤษ) = 36%)
- GAT 20% (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา85=25%)
- PAT1 (คณิตศาสตร์) 20%


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

288,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

36,000 บาท/เทอม

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากน้องๆ คนไหนสนใจทางด้านคณิตศาสตร์สถิติ พร้อมกับอยากเรียนรู้การบริหารจัดการและนำข้อมูลตัวเลขไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า ...

อักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ...

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับน้องๆ คนไหนมีใจรักธรรมชาติ รักการเดินทาง ชอบทำงานลุยๆ ...