U-Review

พบอาชีพใหม่ใน วิทยาศาสตร์การกีฬา กับ “หมอกีฬา” และ “หมอดูกีฬา” : U-Review

 
สำหรับน้องๆ หลายคนอาจไม่ได้มีความฝันอยากเป็นหมอ ไม่ได้อยากเป็นวิศวกร ไม่มีความคิดที่จะเป็นครู หรือไม่ชอบงานบริการ แต่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาอย่างโดดเด่น รักการออกกำลังกาย สามารถนั่งดูกีฬาได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ ไม่ว่าน้องๆ จะจบจากสายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลปะ ก็สามารถเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ ในการเรียนคณะนี้จะเป็นการดึงเอาศักยภาพและพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ได้อย่างตรงจุด และเต็มประสิทธิภาพที่สุด แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะครับว่าการเรียนจะเป็นไปเพื่อการสร้างให้น้องๆ เป็นนักกีฬาเพียงอย่างเดียว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะมีสาขาให้น้องๆ เลือกเรียนได้ใน 2 สาขา
 


UploadImage


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
เป็นสาขาที่เหมาะสำหรับน้องๆ ที่จบจากสายวิทยาศาสตร์ สร้างให้น้องๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการกีฬา ใช้กีฬาเพื่อการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เกมกีฬา เริ่มแรกที่เข้าเรียนน้องๆ จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์สมรรถนะร้างกายด้วยเครื่องมือสำหรับการทดสอบที่ทันสมัย เพื่อวิเคราะห์หาชนิดกีฬาที่เหมาะสมสำหรับร่างกายของแต่ละคนที่มีความจำเพาะ แตกต่างกัน เป็นการวัดความสามารถพิเศษทางกีฬา ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ถึงระดับพันธุกรรม หรือ ยีน (Gene)
 
หลังจากนั้นน้องๆ จะได้เรียนการดูแลสุขภาพ สร้างความเป็นเลิศด้านกล้ามเนื้อ และสร้างความเป็นเลิศของหัวใจ และด้านต่างๆ ที่จะสามารถเสริมสร้างความสามารถด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนา และรักษาสุขภาพของบุคคลทั่วไป ก่อนจะเป็นการเรียนวิเคราะห์กีฬา น้องๆจะต้องสังเกต แล้วประเมินศักยภาพด้านกีฬาของนักกีฬาแต่ละคน ไปจนถึงสามารถบอกได้ว่าแต่ละทีมมีวิธีการเล่นอย่างไรUploadImage

“เมื่อเอา 2 ทีมมาเจอกัน หมอดูกีฬาจะรู้ว่าทีมไหนจะชนะ”
ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชรภรณ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 


สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
 
เป็นสาขาที่จะให้น้องๆ เรียนรู้วิธีการจัดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ หรือแม้แต่การจัดงานอีเว้นก็ด้วย สาขาจะสอนให้น้องๆ มีทักษะในการจัดการบริหารการกีฬา มีการนำเทคโนโลยีมาประยุคใช้เพื่อประสิทธิภาพงานที่สูงสุด เรียนรู้วิธีการจัดค่าย การจัดกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการหาสนับสนุนให้กับสโมสรกีฬา หน้าที่สำคัญที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ค่อยหล่อเลี้ยงหัวใจของวงการกีฬาให้สามารถอยู่ได้


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ...

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การทำงานกราฟิกในยุคดิจิทัลจะต้องมีความเหนือชั้นอีกขั้น ...