U-Review
  • บทความทั้งหมด

"ท่อน้ำเลี้ยงขององค์กร ที่จะขาดไปไม่ได้" รีวิวสาขาการตลาด : U-Review

การตลาด ถ้ามองในแง่ของแผนกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในบริษัท คือ แผนกของการหาเงินเข้าสู่บริษัท พูดง่ายๆ ถ้าธุรกิจเราวัดกันที่กำไรหรือขาดทุน ฝ่ายของการตลาดเป็นฝ่ายที่หาเงินเข้ามา ...

ดูรายละเอียด

"บนโลกที่ดิจิทัลเป็นรากฐานของธุรกิจ" รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล : U-Review

ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิตอลเป็นฐาน ทั้งการเรียนรู้และการทำงานได้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Analog มาเป็น Digital นั่นแปลว่าโอกาสในการทำธุรกิจมันเปิดกว้างสำหรับทุกคน ...

ดูรายละเอียด

"ว่ากันว่ามีแอปเปิล 3 ลูกที่เปลี่ยนโลกได้" รีวิวสาขาแอนิเมชันและครีเอทีฟมีเดีย : U-Review

“ว่ากันว่ามีแอปเปิล 3 ลูกที่เปลี่ยนโลกได้ แอปเปิลลูกแรกคือลูกที่อดัมและอีฟกินเข้าไป แอปเปิลลูกที่สองคือลูกที่ตกใส่หัวนิวตัน และลูกที่สามคือแอปเปิลที่ถูกกัดโดย ...

ดูรายละเอียด

"วิศวกรรมไฟฟ้าระบบราง innovation เพื่อการคมนาคมที่รวดเร็วและสะดวกสบาย" รีวิวสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : U-Review

ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน ทำให้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบคมนาคม ...

ดูรายละเอียด

"เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เตรียมพร้อมสู่ตลาดธุรกิจต่างประเทศ" รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ : U-Review

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คือ การดำเนินการจัดการธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เช่น การส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ การลงทุนในต่างประเทศ ...

ดูรายละเอียด

"จุดเริ่มต้นของอนาคตอยู่ที่ตรงไหน?" รีวิวสาขาเทคโนโลยีการอาหาร : U-Review

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เริ่มตั้งแต่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-16 มนุษย์พัฒนาความเป็นอยู่ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิทยาการทางการแพทย์ ...

ดูรายละเอียด

เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีการเกษตรสร้างผลผลิตคุณภาพ

ภาคการเกษตรในประเทศไทย ยังคงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูก และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงอยู่ในแวดวงการทำการเกษตร ...

ดูรายละเอียด

โพธิวิชชาลัย นักพัฒนาสังคมต้นแบบ

ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน การทำลายสิ่งแวดล้อม การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ...

ดูรายละเอียด

"วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เด็กวิทย์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" รีวิวสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : U-Review

ความเจริญของสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้น ...

ดูรายละเอียด

"คณะพยาบาลศาสตร์ นางฟ้าผู้เสียสละเพื่อคนไข้" รีวิวสาขาพยาบาลศาสตร์ : U-Review

พยาบาล คืออาชีพที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นเสมือนนางฟ้าในชุดขาวที่คอยทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ อดทน และมีจรรยาบรรณ ทั้งหมดนี้คือคำนิยามสำหรับอาชีพพยา...

ดูรายละเอียด
First Prev 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next Last