U-Review

"ทำเงินได้มากกว่า ด้วยธุรกิจดิจิทัล" รีวิวสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“ธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะๆ ไม่ต้องมีเคล็ดลับ แต่ต้องมีความรู้” โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ ถ้าไม่เชื่อลองเปิดโฆษณาของธนาคารอะไรก็ได้สักแห่งขึ้นมาดูครับ แล้วเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน กระแสของโลกพัดมาทางนี้สักพักแล้ว แล้วเราจะต้านกระแสนี้ได้อย่างไรกัน กลับมาที่ความรู้ที่ต้องมีหากอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ แน่นอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารธุรกิจเป็นความรู้ที่ต้องมี และความรู้ด้านดิจิทัลสำคัญที่สุดครับ เพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่กำลังจะ แต่วันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลแล้ว
 
การเรียนการสอนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะให้น้องๆ เรียนตั้งแต่พื้นฐานการทำธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเน้นการใช้งานซอฟแวร์ดิจิทัล และการทำงานด้านดิจิทัลเป็นหลัก จากนั้นการเรียนจะประยุคใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ เพื่อการจัดการธุรกิจ เช่น การเขียนเว็บไซต์ธุรกิจ ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่รากให้รู้โครงสร้างการทำเว็บไซต์ สามารถทำเว็บให้ซื้อขายออนไลน์ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนลึกถึงขั้นเขียนเว็บขึ้นมาเองทั้งหมด เพราะเรามีเว็บไซท์สำเร็จรูปให้ใช้อยู่แล้ว และเรียนไปจนถึงกระบวนการซื้อขายสินค้าออนไลน์
 
UploadImage

“เด็กๆ หลายคนกลัวเรื่องการเขียนโปรแกรม แต่หลักสูตรใหม่เราลดการเขียนโปรแกรมลง เพราะเราไม่จำเป็นต้องเขียนเอง
แต่จำเป็นต้องรู้โครงสร้าง และเน้นการทำธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้ออกมาเป็น E-Marketing ที่สมบูรณ์”
อาจารย์จีระวรรณ วิสายอน หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ฉะนั้นนอกจากน้องๆ จะมีความสามารถด้านการใช้งาน IT มากกว่าคนอื่นแล้ว ยังจะมีความสารถด้านการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ทำรายได้ให้มากกว่า ด้วยสามารถลดต้นทุนบางอย่าง เช่นการตั้งหน้าร้านไปได้อีกด้วย การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างกำลัยให้เราได้ ไม่จำเป็นต้องมีเคล็ดลับใดๆ เลย เพียงแต่ต้องมีความรู้ที่จะนำมาสร้างธุรกิจเท่านั้นเอง


อ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน 8 สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสัตวแพทยสภา ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนในหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิตเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ...

สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากน้องๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณหมอสัตว์ หรือสัตวแพทย์ ...