U-Review

"ท่อน้ำเลี้ยงขององค์กร ที่จะขาดไปไม่ได้" รีวิวสาขาการตลาด : U-Review

                 การตลาด ถ้ามองในแง่ของแผนกหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในบริษัท คือ แผนกของการหาเงินเข้าสู่บริษัท พูดง่ายๆ ถ้าธุรกิจเราวัดกันที่กำไรหรือขาดทุน ฝ่ายของการตลาดเป็นฝ่ายที่หาเงินเข้ามา สร้างกำไรให้กับบริษัท หรือหาเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงในการทำธุรกิจ แผนกนี้จึงเป็นแผนกที่สำคัญในส่วนของการทำงานในบริษัทแน่นอน
 

UploadImage

                 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรที่ปรับอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดที่ปรับคือคำว่า Digital เพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย กับเด็กเจนเนอเรชั่นที่จะจบออกไปต่อจากนี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับดิจิทัล เพื่อมาใช้ประกอบอาชีพ ใช้ในการทำธุรกิจ Digital Marketing เป็นตัวรายวิชาสำคัญที่ไม่มีที่ไหนเปิดสอน ที่นี่จะเชิญผู้มีประสบการณ์ จากภาคอุตสาหกรรม นักธุรกิจทางด้านการตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มาแชร์ประสบการณ์ ให้น้องๆ ได้รู้ว่า เขาผ่านความล่มเหลว ผ่านกระบวนการทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ในการนำดิจิทัลมาใช้สร้างเงิน สร้างรายได้ให้กับตัวเขาเอง How to be Professional Digital Marketer ในแต่ละปีมีคนถามหา Digital Marketer เยอะมาก ผลิตไม่พอตามความต้องการของตลาดงาน ซึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสวงหางานให้น้องๆ ได้แน่นอน มีคนมาทาบทามตั้งแต่น้องๆ เรียนปี 3 และจบไปรายได้ดีแน่นอน Digital Marketing มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

UploadImage

                 การตลาดยุคเดิมๆ เราจะมองว่าสื่อสิ่งพิมพ์และทีวีที่เป็นสื่อหลัก และถึงแม้ว่าปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถทิ้งสื่อหลักออกไปได้ แต่ว่าน้ำหนักของการทำการตลาดในปัจจุบันจะเอนมาทางฝั่งของดิจิทัลมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างฝั่งสื่อหลักและสื่อดิจิทัล การเป็นนักการตลาดเราจะต้องมองให้ออกว่าควรจะให้ความสำคัญหรือน้ำหนักกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่ากัน ทางคณะมองตลาดนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว ตลาดในอนาคตรวมถึงปัจจุบันมันเอนมาทางดิจิทัล เราจึงได้มีการเตรียมความพร้อม และมีการปรับหลักสูตรมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว เพราะเรามองว่าเด็กที่กำลังจะจบใน 1-2 ปีที่จะถึง ตลาดแรงงานที่เขาจะกระโดดเข้าไปทำงานเป็นตลาดแรงงานดิจิทัล  ปกติเราจะทำการปรับหลักสูตรทุกๆ 2 ปีเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองและอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย
 

UploadImage

UploadImage

การขาย กับ การตลาดแตกต่างกันอย่างไร?

                 ถ้ามองถึงเรื่องความแตกต่างไปเลยสิ้นเชิงบอกเลยว่าไม่ต่าง ทั้ง 2 สาขา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกัน แต่ถ้ามองว่าอะไรใหญ่กว่า การตลาดใหญ่กว่าแน่นอน เพราะต้องทำงานกับลูกค้า ไม่ว่าจะใช้สื่อ เครื่องมือ หรือแม้กระทั้งใช้คน เมื่อพูดถึงการใช้คน ก็ต้องมี การขาย เข้ามาเกี่ยวข้อง การขายก็คือการตลาด เป็นคนที่เข้าไปขายงาน มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น สื่อ หรืออะไรต่างๆ ที่จะเข้าไปเสริมในส่วนของการขาย ให้ประสบความสำเร็จ
 

UploadImage

ถ้าหลังจากนี้อีก 4 ปี นักศึกษาจะต้องเจออะไรบ้าง ?

                 น้องเฟรชชี่ปี 1 จะได้เรียนเรื่องของพื้นฐาน การวางระบบระเบียบความคิดต่างๆ และช่วงรอยต่อขึ้น ปี 2 จะเริ่มเรียนพื้นฐานการตลาด มี 2 ส่วนหลักๆ คือ หลักการตลาด และ พื้นฐานการตลาดดิจิทัล ในปีที่ 3 และ 4 เริ่มเข้าสู่วิชาเอก เจาะลึกที่ละรายวิชาเลย แน่นอนหลักๆ ก็คงหนีไม่พ้น 4P ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทาง(Place), ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และก็ต้องมีตัวอื่นเข้ามาช่วยเสริม คือเรียนแค่แลคเชอร์ไม่สนุกหรอก เราก็จะมีกิจกรรมเสริมร่วมกับแมคโคร เราจะนำนักศึกษาของเราไปลงโปรเจคร่วมกับแมคโคร ไปดูของจริง ไปลงสำรวจด้วยตัวเอง และที่สำคัญคือต้องไปปรับเปลี่ยนเพื่อใช้เป็นโปรเจคในรายวิชาด้วย โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าร้านจากเดิม ให้ออกมาเป็นอย่างไรให้ดูน่าสนใจทั้งยังมีวิชา การตลาดอิเล็กทรอนิก ในรายวิชานี้เราจะให้เด็กเปิดหน้าร้านออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์ สร้างรายได้เข้ากระเป๋าระหว่างเรียน ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านค้าออนไลน์ทางสาขาออกให้นักศึกษาทั้งหมด 


จบการตลาดมาทำอะไร?

                 ส่วนใหญ่ก็จะเป็น นักการตลาด ซึ่งนักการตลาดจะแบ่งเป็น 2 สาย เรียกง่ายๆ ว่า หน้าบ้าน กับ หลังบ้าน 1. การตลาดหน้าบ้าน คือ การตลาดที่จะต้องเจอกับลูกค้า ขายของ พูดคุย ทำอย่างไรก็ได้สนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 2. การตลาดหลังบ้าน คือ นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนของการเอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์ วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ วิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อวางแผน ออกสื่อหรือออกแคมเปญต่างๆ ให้โดนใจลูกค้ามากที่สุด
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จํานวนหน่วยกิต ...

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขที่นำหลักวิทยาศาสตร์และ ...

การตลาดยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ...