U-Review

"อยากเรียนให้รวยต้องทำไง?" รีวิวสาขาการจัดการ

เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่เคยมีสูตรตายตัว บางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย บางคนประสบความสำเร็จแม้จะเรียนไม่จบ แต่ที่เหมือนกันทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากการลงมือทำ ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่น ทำในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่จะทำอย่างแท้จริง
 
สิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นสิ่งที่ใครๆ ต่างปรารถนาและหาคำตอบกันอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ? ทำธุรกิจอย่างไรให้รวย? คำตอบของคำถามเหล่านี้คือการวางแผน และการจัดการสิ่งที่มีอยู่ให้งอกเงย เกิดประโยชน์สูงสุด หากทำได้น้องๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก่อนคนอื่นๆ
 

UploadImage 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเรียนกับตัวจริง และประสบการณ์จริง เพราะว่าศาสตร์ด้านการจัดการ จะสอนให้วางแผนธุรกิจ สอนจัดโครงสร้างองค์กร การหาคน และสอนให้ใช้การบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่สาขาการจัดการเราจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชาต่างๆ โดยเอาคนที่ทำงานในกลุ่มวิชาจริงๆ มาสอน แล้วชี้ให้เห็นถึงช่องทางอาชีพของน้องๆ ตั้งแต่การเรียนในชั้นปีที่ 3
 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สาขาทำอยู่ก็คือ กลุ่มวิชา Salon business Management เป็นการแนะแนวอาชีพให้น้องๆ ตั้งแต่เรียนเลย ร่วมมือกับสถาบันชลาชล โดย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล มาสอนให้กับน้องๆ ที่สนใจในธุรกิจทางด้านซาลอน และออกแบบหลักสูตรด้วยกับทางมหาวิทยาลัย
 
UploadImage

“น้องๆ จะเลือกเรียนเลยค่ะ ว่าจะเรียนกลุ่มวิชาอะไร อย่างถ้าน้องอยากออกไปทำธุรกิจ
นอกจากรู้ศาสตร์การจัดการแล้วก็ลุยฝึกเลยค่ะ”
ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ในห้องเรียนหากได้เรียนกันแต่เนื้อหาอย่างเดียวมันก็จะน่าเบื่อ ทางสาขาจึงพยายามจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจาก การทำงานกลุ่ม ทำงานเดี่ยว แบบฝึกหัด Case Study นั้นคือกิจกรรม “Roll Play” ในบางวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาเจรจาต่อรอง ห้องเรียนจะจำลองสถานการณ์ขึ้นมา แล้วให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ
 
UploadImage

“สิ่งที่เราบรรจุไว้ในการเรียน ก็จะมีการคิดค้นนวัตกรรมไปด้วย”
ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
 
ฉะนั้นสิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้จากที่นี้จะไม่ใช้แค่ศาสตร์ของการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท หรือองค์กรต่างๆ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจเท่านั้น ที่นี่น้องๆ จะได้ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการอยู่รอดในยุคสมัยแห่งการสร้างนวัตกรรม ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัด ได้สร้าง Connection และเริ่มต้นประสบความสำเร็จในธุรกิจตั้งแต่เรียนไม่จบ


อ่านและเขียนบทความเกี่ยวกับสาขาการจัดการ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"หมอแลป" หรือชื่อที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า ...

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมาตั้งแต่ปี ...

MBA วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ...