U-Review
  • TAG การจัดการ

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คะแนน 8.47
จบไปสามารถทำงานตำแหน่งอะไรที่ไหนได้บ้างครับ - Govit
การขนส่งทางเรือ ท่าเรือ และความคุ้มค่า - ณัฏฐา
ข้อมูลเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คะแนน 8.47
สาขาอีเว้นท์หรอคะ น่าเรียนมากๆ - Waree
ต่างจากเรียนนิเทศฯ หรือเรียนแค่บริหารธุรกิจเฉยๆ - Tananch
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 2 Next