U-Review

Love for all ประตูสู่ฝันธุรกิจเพื่อสังคม จากรุ่นพี่หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ : U-Showcase

     กระแสการทำโครงการเพื่อสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศเอง ก็หันมาให้ความสนใจที่จะทำกิจกรรม หรือผลิตผลงานหลาย ๆ อย่างเพื่อสังคมมากขึ้น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือแก้ปัญหาสังคม ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้เจ้าของธุรกิจอยู่รอด มีเงินทุนมาต่อยอดทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

     หากน้อง ๆ มีความฝันที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นนักธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม และประสบความสำเร็จในระดับโลก วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน Admission Premium มีโอกาสพาน้องไปรู้จักกับพี่นิโคลีน พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ รุ่นพี่สาวสวยคนเก่งดีกรีมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะมาแชร์เทคนิคการเรียน และความฝันที่อยากจะเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ
 
จุดเริ่มต้นของความฝันในการทำธุรกิจเพื่อสังคม

     จุดเริ่มต้นของความฝันในการทำธุรกิจเพื่อสังคมของพี่ เริ่มมาจากน้องชายที่ป่วยเป็นออทิสติก เพราะพี่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ สังคมของเราไม่เข้าใจว่าเด็กออทิสติกเขาต้องการอะไร หรือเขาต้องการความช่วยเหลืออะไร เขาต้องการความเข้าใจและอยากให้เราเปิดใจรับเขา จึงมีไอเดียที่จะทำโครงการเพื่อเด็กออทิสติก     พี่เลยจัดตั้งโครงการ Love For All ร่วมกับกองประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการศึกษา และด้านการมีงานทำของน้อง ๆ ออทิสติกให้สามารถเรียนด้วยตัวเอง และทำงานได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการเสนอแง่มุมอีกด้านของเด็ก ๆ เหล่านี้ให้คนในสังคมได้รับรู้ และเปิดใจมากขึ้น

หัวใจของนักธุรกิจ

     พี่มองว่าพื้นฐานของทุก ๆ อย่างคือ เราจะจัดการเวลาได้ดีแค่ไหน และเราจะจัดการชีวิตของเราได้อย่างไร นักธุรกิจไม่ใช่แค่ทำงานในออฟฟิต ธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องเงิน ไม่ใช่แค่ด้านเศรษฐกิจ แต่ยังพาให้เราเข้าสู่สังคม และสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง
เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่

     พี่มีความฝันว่าอยากทำธุรกิจเพื่อสังคม  จึงตัดสินใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรนานาชาติที่วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อจะได้มุมมอง ความรู้ และกระบวนการทางความคิดในการทำธุรกิจระดับโลก และตั้งใจที่จะเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเด็กออทิสติกทั่วโลก
แชร์เทคนิคการเรียน

     พี่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลามาก เพราะตัวพี่เองต้องเรียนและทำงานควบคู่กัน จึงจำเป็นต้องจัดการเวลาของตัวเอง สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตธรรมดา ชีวิตนักเรียน แล้วก็ชีวิตของคนทำงานให้ดี

วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยที่ต่างกันของไทยและต่างชาติ

     ตอนพี่เรียนใน Citrus College ที่อเมริกา เราจะต้องทำการบ้าน ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่ที่เมืองไทย พี่เห็นว่าในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นสังคมชุมชน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนไหน หรือมาจากมหาวิทยาลัยไหน ทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกัน พี่มองว่านั้นคือเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยในประเทศของเรา พี่มองว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ...

การจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ...

ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดิมเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ...