U-Review

"เรียน Event ท่ามกลางวัฒนธรรมสากล หาประสบการณ์ไกลถึงฝรั่งเศส" รีวิวการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ : U-Review

ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกัน สิ่งที่เป็นตัวกลางและสามารถทำให้ทุกคนที่มาจากต่างที่ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เข้าใจกันได้คือวัฒนธรรมสากล การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และซึมซับเอาความเป็นสากลมาได้ตั้งแต่เรียนจึงทำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ในโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวันในตอนนี้ สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ ELM-Event and Leisure Marketing วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนเกี่ยวกับการจัดงาน Event เพราะนอกจากน้องๆ จะได้ปริญญาสองใบแล้วยังได้ไปซึมซับประสบการณ์ไกลถึงฝรั่งเศสด้วย
 
 

“ที่ Rennes School of Business  นักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากลได้อย่างเต็มที่”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หลักสูตรสาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ ELM-Event and Leisure Marketing เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชากันเลย เรียกว่าเป็น International แบบเต็มรูปแบบ ซึงในการเรียนจะมี 2 แผน คือ เรียนที่ประเทศไทย 4 ปี หรือเรียนที่ประเทศไทย 3 ปี แล้วไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสอีก 1 ปี ที่ Rennes School of Business  ซึ่ง 80% - 90% ของนักศึกษาที่นั้นเป็นชาวต่างชาติ ทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมสากลได้อย่างเต็มที่
 


“เมื่อนักศึกษาอยู่ปี 3 ต้องจัดงาน Event ด้วยตัวเองหนึ่งงาน ต้องวางแผนและลงมือทำด้วยตัวเอง”
Aj. Nethchanok Riddhagni
Lecturer of BBA in Event and Leisure Marketing
 

สำหรับแผนเรียนในประเทศไทย 3 ปี แล้วเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส 1 ปีนั้น ในปี 1-2 น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ กระบวนการการทำงานด้าน Event ตั้งแต่การเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน กำหนดธีม กำหนด Mood&Tone เสื้อผ้า หน้าผม การออกแบบสื่อและอื่นๆ จนกระทั่งงาน Event เสร็จสิ้น เน้นให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง และนั่นจะทำให้น้องๆ มีประสบการณ์จริงระหว่างเรียน ในการฝึกงานปีที่ 3 มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่มีชื่อเสียง และเป็นบริษัทชั้นนำต่างประเทศไว้ให้น้องๆ ได้เลือกไปฝึกกันเลย เช่น อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ และบริษัทออแกไนเซอร์ชั้นนำ เช่น อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ เป็นต้น
 ในด้านของการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้หลากหลาย ซึ่งการจัดงานอีเว้นท์มักมีความเกี่ยวข้องกับทุกๆ อาชีพ เช่น การท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็น 1 ใน 8 อาชีพเสรีในอาเซียน การบริการ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในส่วนของอาชีพโดยตรงตามสาย เช่น นักการตลาด (marketer) เจ้าหน้าที่กิจกรรมพิเศษ (organizer / special event officer) นักโฆษณา (advertiser) นักประชาสัมพันธ์ (public relations officer) พนักงานขาย (salesperson) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (customer service relation officer) รวมไปถึงเจ้าของกิจการ Organizer เป็นต้น หลักสูตรนี้มีความแตกต่างกับหลักสูตรทั่วไป คือ ได้ภาษาเพิ่มด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็จะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นอีกด้วย
 
สำหรับน้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักการตลาด นักจัด Event นักโฆษณา หรืออาชีพอื่นๆ ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นสากล สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ ELM-Event and Leisure Marketing ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะน้องๆ จะได้ปริญญาถึง 2 ใบ และมีโอกาสได้ไปเรียนไกลถึงฝรั่งเศสนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส และได้พบปะกับเพื่อนใหม่ในต่างแดนอีกด้วย
 
 
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในกลุ่มสาขาวิชาทางการออกแบบนั้น จะมีสาขาวิชาด้านการออกแบบให้น้องๆ ...

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

เป็นการนำศาสตร์ต่างๆ ด้านการตลาดมาผสมผสานอย่างลงตัวกับศาสตร์เทคโนโลยีและศิลป์ของการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกนักศึกษาจะเรียนวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านการคำนวณ ...