U-Review

“สถาปัตย์ในยุคอนาคต ที่มากกว่าการออกแบบ” รีวิวสาขาการออกแบบภายใน : U-Review

 
เป็นอีกหนึ่งคณะที่มีน้องๆ หลายคนสนใจเป็นอย่างมาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้พัฒนาคณะให้ผลิตสถาปนิกในยุคอนาคต คือสถาปัตย์ที่มีมากกว่าการออกแบบ ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด มีความรอบรู้แล้วนำไปสังเคราะห์เป็นไอเดียการออกแบบ มาดูกันว่า การเป็นสถาปนิกในยุคอนาคตเริ่มต้นอย่างไรดี
 สถาปัตย์ในอนาคต คือ สถาปนิกที่มากกว่าการออกแบบ มากกว่าการเน้นฟังชั่นการใช้งาน แต่เพิ่มเติมไอเดียที่แตกต่าง เน้นให้น้องๆมีความคิด วิเคราะห์ ทุกรายละเอียด ทั้ง บุคคลรอบข้าง ชุมชน สิ่งแวดล้อม นำมาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบ ทักษะต้องเพิ่มเติมอย่าง ภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร และศึกษาความรู้ วัฒนธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจในการประสานงานกับต่างชาติ มีนิสัยชอบการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะความรู้ต่างๆ สามารถนำมารวมกับสถาปัตย์ได้ทั้งนั้น

 

หลักสูตรการปั้นสถาปนิกนั้น เริ่มจากปี 1 น้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมด เมื่อขึ้นปี 2 ถึงปี 3 เป็นความรู้ด้านการออกแบบในทุกๆ มิติ เช่น พื้นฐานการออกแบบ วิชาเกี่ยวกับกลุ่มการก่อสร้าง เมื่อถึงชั้นปีที่ 4 น้องๆ จะได้นำความรู้ที่สะสมมาไปฝึกงาน หาประสบการณ์ และได้ทำ Act Thesis เป็นโปรเจคจบการศึกษา ในกระบวนการเรียนทั้งหมดจะเป็นระบบ Studio คือ การเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบ เน้นไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร เน้นความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีความรู้ด้านธุรกิจเพิ่มเติมให้ด้วย เพราะปัจจุบันแน่นอนว่ามีน้องๆ หลายคนอยากเป็นนายตัวเอง เช่น บางคนอยากเป็นนักออกแบบอิสระ บางคนจะทำบริษัทเล็กๆ ร่วมกับเพื่อน  หรือไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านก็ได้
 
คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ถือว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าสถาบันชั้นนำอื่นๆ  แต่สิ่งหนึ่งที่นี่มีเน้นเพิ่มเติม คือ การผลักดันให้น้องๆจบไปแล้วเป็นสถาปนิกที่มีตัวตนที่ชัดเจน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับนักออกแบบ เช่น น้องๆ ได้คนพบความชอบของตัวเอง มีความมั่นใจในแนวคิดของตัวเอง มีความกล้าแสดงออก เป็นต้น น้องๆ ที่สนใจอยากเป็นสถาปนิกในยุคอนาคต เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมกันนะ

 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (International program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ...

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ...