U-Review

“โลจิสติกส์ ที่เป็นมากกว่าโอกาสงาน” รีวิววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน : U-Review

โลจิสติกส์ เป็นสาขาหนึ่งที่กำลังมาแรง และน่าสนใจ แต่น้องๆ รู้หรือไม่ว่า โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้าธรรมดา แต่ โลจิสติกส์ คือ ศาสตร์เป็นศาสตร์บูรณาการ ทำหน้าที่บริหารจัดการการไหลของทั้ง 3 คือ การไหลทางกายภาพ (คนและสินค้า) การไหลของข้อมูล และการไหลทางการเงิน ตัวอย่างบทบาทงาน เช่น การบริหารจัดการการขนส่ง รถ เรือ ทางอากาศ รวมถึงการนส่งระหว่างประเทศ โลจิสติกส์การท่องเที่ยว และ IT Flow Logistic เป็นต้น
 หลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะเน้นแบบบูรณาการณ์ เน้นว่าเมื่อน้องๆ จบไปแล้ว ต้องมีความพร้อมด้านไหนบ้าง โดยเมื่อขึ้นปี 2 ปี 3 น้องๆ จะได้เข้าสถานประกอบการจริงเพื่อเรียนรู้และค้นหาปัญหา เพื่อต่อยอดไปถึงปีที่ 4 นำความรู้ที่เรียน และจากประสบการณ์มาแก้ปัญหาในสถานประกอบการ ซึ่งด้านการเรียนการสอน ในทุกรายวิชาเอง จะมีผู้เชี่ยวชาญ กูรูด้านโลจิสติกส์วิชาชีพ เข้ามาพูด มาเล่าประสบการณ์ในวิชานั้นๆ ด้วย เพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์กับน้องๆ  นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการเรียนการสอนแบบ eLearning ด้วย น้องๆ สามารถกลับไปทบทวนย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา


 

เมื่อน้องๆ ถูกอัดแน่นทั้งวิชากรและการลงมือทำจริงน้องๆ อาจจะเบื่อๆ ไปบ้าง ที่นี่ยังมีการเรียนการสอนในรูปแบบเกม คือ การนำ โซ่อุปทาน หรือ ซัพพลายเชน มาจำลองสถานการณ์ โดยให้น้องๆ สวมบทบาทต่างๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าปลีก แล้วเล่นกัน โดยรอบแรกจะไม่แบ่งปันข้นมูลกัน และรอบทีสองมีความร่วมมือกันทุกฝ่าย แล้วนำผลของเกมทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน ทั้งการไหลของสินค้า การไหลของข้อมูล ต้นทุน น้องๆ ที่ได้เล่นเกมนี้แล้วจะเห็นภาพของโซ่อุปาทาน และความสำคัญของนักบริหารจัดการโลจิสติกส์มากขึ้น


 

เนื่องจากโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน และธุรกิจ ดังนั้นน้องๆ จึงมีโอกาสการทำงานที่มากมายและหลากหลาย เช่น  นักวางแผนควบคุมการขนส่ง การกระจายสินค้า นักวางแผนควบคุมคลังสินค้า เป็นต้น และทางสาขากำลังมุ้งเน้นไปยังกลุ่มอาชีพด้านการนำเข้าระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับ TIFFA และมีการทำ MOU ร่วมกันด้วย เพื่อน้องๆ จะได้ไปศึกษาการทำงาน และรับประสบการณ์การทำงานจริงด้วย นอกจากนี้ สาขานี้ยังสามารถนำไปต่อยอดได้มากมาย เช่น การทำธุรกิจส่วนตัว โลจิสติกส์การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ Health Care และอื่นๆ อีกมากมาย
 


 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

กลุ่มวิชาการจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค ...

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์