U-Review

“อยากเป็นนักไอที หรือ สร้างธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งหมดแล้วที่นี่” รีวิวสาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล : U-Review

ในยุคนี้ ที่จะหันซ้ายแลขวาไปทางไหนก็พบเจอแต่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า ที่สามารถลองชุดโดยไม่ต้องหยิบชุดมาลอง ร้านตัดผมที่ออกแบบทรงผมให้เห็นก่อนตัดได้ หรือใกล้ตัวมากๆ อย่างเจ้า QR code นี้ก็ที่มีบทบาทมากขึ้น เช่น การโอนเงิน การซื้อสินค้า การอ่านบทความ การส่งพัสดุ หรือ การส่งเป็นลิงค์ข้อมูล เป็นต้น ทุกอย่างรอบตัวกำลังทยอยเข้าสู่โลกดิจิทัล ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีความต้องการงานด้านไอทีที่สูงขึ้นมาก และโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ ระบบงาน หรือการตลาด ล้วนจะดูกดึงเข้าระบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ


 
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ อ่านชื่อแล้วน้องๆอาจจะงงเล็กน้อย งั้นเรามาดูกันว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร หลักสูตรของสาขานี้ จะเน้นให้น้องๆ ได้รู้จักกับเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจได้ น้องๆคนไหนชอบเทคโนโลยี หรือ มีธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากพัฒนาหรืออยากสร้างความแปลกใหม่ ถือว่าโดนเต็มๆ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจนี้ ปี 1 น้องๆจะได้เรียนหลักสูตร STEM (Science Technology Engineering Mathematic) ผลลัพท์จะทำให้น้องๆ มองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจและสามารถสร้างหรือปรับแต่ง แอพพลิเคชั่น หุ่นยนต์เล็ก โดรน ได้

 

เมื่อขึ้นปี 2 หลักจากได้รับการปูพื้นฐานอย่างแน่นปึ๊กแล้ว ปีนี้จะได้เรียนเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น จากนั้นอีก 3 เดือน น้องๆจะได้ไปฝึกงานในบริษัทต่างๆ ซึ่งแน่นนอนว่าฝึกงานแล้ว ก็ได้ทั้ง ความรู้ ประสบการ์ และเงินเดือนด้วย พอขึ้นปีที่ 3 น้องๆก็ยังจะได้ฝึกงานอยู่ และประสบการณ์ ความรู้ มาทำโครงงานทางธุรกิจ หรือก็คือน้องๆจะได้ทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ และเมื่อขึ้นปีที่ 4 ปีสุดท้ายนี้ น้องๆจะมีความรู้ และประสบการณ์ที่พร้อมเข้าสู้การทำงานจริงแล้ว หลักสูตรปีนี้คือ การฝึกงานทั้งปี เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานเต็มตัว
 
เห็นเหมือนกันไหมเอ่ย ว่าหลักสูตรนี้เมื่อปูพื้นฐานให้แน่นแล้ว จะเน้นไปที่การปฏิบัติงานจริง ลงมือจริง เพื่อพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ด้านต่างๆ น้องๆ คนไหนชื่นชอบเทคโนโลยี การสร้างแอพพลิเคชั่น การเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมความคุมโดรน โปรแกรมจำลองระบบ VR และอีกมากมาย เลือกมาเรียนที่นี้ ทั้งความรู้ สนุก และประสบการณ์เต็มๆ เลย


 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา ...

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่วิทยาลัยสภากาชาดไทย น้องๆ ที่อยากเป็น ...