U-Review

“ทำงาน เที่ยวรอบโลก และใช้ชีวิตในเรือสำราญหรู” รีวิวสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ : U-review

เรือสำราญ เป็น เรือขนาดใหญ่ที่หรูหราสำหรับบริการท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนว่าเรือที่หรูหราย่อมคู่กับการบริการ และมาตรฐานด้านต่างๆ ภายในเรือ ไม่ว่าจะเป็น ด้านกายภาพอของเรือ ด้านบริการระดับมาตรฐาน อาหารนานาชาติจากเชฟชั้นนำ รวมถึงระบบป้องกันภัยยามฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพด้วย น้องๆ ที่สนใจทำงานบนเรือหรู เรามาดูหลักสูตรนี้กัน

 

สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ได้รวบรวมทั้งความรู้และประสบการณ์บนเรือสำราญจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน เพื่อให้น้องๆสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง บนสถานที่จริงในอนาคต โดยการทำงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ด้านอาหาร ด้านความสะอาด และด้านการต้อนรับ การดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้า รวมถึง กลุ่มเอนเตอร์เทนเมนท์ เช่น นักเปียโน นักดนตรี เป็นต้น ด้านการเรียนการสอน เราแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เนื้อหาทฤษฎี และปฏิบัติ ด้านทฤษฎี เช่น บทบาทหน้าที่ต่างๆบนเรือในแต่ละส่วน เพื่อน้องๆ จะได้รู้ว่าสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตเป็นอย่างไร ด้านปฏิบัติ คือ น้องๆ จะได้เรียนรู้จากการทำงานจริง สถานที่จริง

 

ในหลักสูตรจะเน้นหลักอยู่ 3 ด้าน คือ 1.ด้านมาตรฐาน คุณวุฒิ วิชาชีพ 2.ด้านภาษา 3.หลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็น เช่น หลักสูตร STCW ที่น้องๆ จะได้เข้าร่วมเรียน ร่วมปฏิบัติเพื่อรับใบ Certificate ไปสมัครงานและนำไปใช้ในอนาคตได้
 
คำกล่าวที่ว่า “การทำงานบนเรือสำราญเหมือนการทำงานในโรงแรมลอยน้ำ” จริงหรือไม่ จริงๆแล้วมีทั้งส่วนถูก และไม่ถูก คือ การทำงานเหมือนกัน แต่การทำงานบนเรือสำราญจะมีขอบข่ายที่กว้างกว่ามาก เช่น การใช้ชีวิตบนเรือ กฎระเบียบต่างๆ และการบริหารจัดการ ตัวอย่าง การทำงานในครัวในโรงแรม แผนกครัวจะทราบออเดอร์ลูกค้าชัดเจนวันต่อวัน แต่แผนกครัวในเรือสำราญ ไม่สามารถทราบได้ว่าลูกค้าแต่ละมือจะสั่งอะไรบ้าง ดังนั้นแผนกครัวจะต้องเตรียมอุปกรณ์และอาหารสำหรับลูกค้า 3,000 คนในแต่ละมือ จะเห็นได้ว่าการทำงานบนเรือนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่มากกว่าในโรงแรม นอกจากนี้ การทำงานบนเรือจะมีการต่อสัญญาระยะ 6 เดือน 8 เดือน และ 10 เดือน แล้วแต่บริษัท ดังนั้น หลังจากทำงานไป เที่ยวไปแล้ว น้องๆ จะมีเวลาพักผ่อน 2 - 6 เดือนพร้อมเงินจำนวนหนึ่งด้วยนะ


 

โอกาสงานในธุรกิจเรือสำราญนั้น บอกได้เลยว่า การท่องเที่ยวในเรือสำราญเป็นการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด และมีการต่อเรือเพิ่มขึ้นทุกปี เรือสำราญลำหนึ่งจุลูกเรือ 1,500 - 2,000 คน นั่นหมายความได้ว่ามีตำแหน่งงานรอน้องๆ อยู่มาก ดังนั้นน้องๆ ที่สนใจ อยากทำงานบนเรือสำราญ อยากใช้ชีวิตบนเรือหรู ได้เที่ยวรอบโลก มีเงินเก็บ และมีเวลาพัก เตรียมตัวให้พร้อมกันนะ

  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Industrial Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ...

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...