U-Review

"นักสร้างแผนที่ทางเศรษฐกิจ" รีวิวสาขากลุ่มวิชาการเงินและการธนาคาร : U-Review

เราอาศัยแผนที่ Google Map ในการเดินทางบนท้องถนน ในเส้นทางการดำเนินธุรกิจเอง หรือแม้แต่การวางแผนใช้เงินที่มีอยู่ และเงินที่เราหามาได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเราก็จำเป็นต้องมีแผนที่ค่อยนำทางด้วยเช่นกัน เพราะการบริหารเงินที่ดีไม่ใช่แค่การเอาเงินที่มีไปลงทุน หรือการหาเงินให้ได้เยอะๆ แต่เป็นการใช้เงินที่มีอยู่ตามแผนการที่วางไว้แล้วสร้างความสุขให้กับชีวิตได้มากที่สุด ฉะนั้นในเส้นทางนี้ Google อย่างเดียวคงไม่พอ จึงจำเป็นต้องมีนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินคอยวิเคราะห์ วางแผน วาดแผนที่ และเป็น GPS บนเส้นทางเศรษฐกิจให้อีกแรงด้วย
 


UploadImageน้องๆ หลายคนอาจอยากข้ามไปอีกขั้นที่การเป็นนักวางแผนการเงิน นักวิเคราะห์การเงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินในธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัยไปเลย ซึ่งน้องๆ จำเป็นต้องมีความรู้ทางการเงินอยู่มากที่เดี๋ยวกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้ การเรียนที่สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จะทำให้น้องมีความรู้ที่ครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการเรียนด้านการเงิน ได้แก่ ตลาดการเงิน ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ซื้อและผู้ขาย ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ อาทิเช่น หุ้น พันธบัตร ตราสานอนุพันธ์ และเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ตัวกลางทางการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารการลงทุน ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทประกัน ซึ่งเป็นการจัดสรรทรัพยากรจากผู้ออมและผู้กู้ และการจัดการการเงิน โดยจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และรวมถึงกิจกรรมการเงินต่างๆ ของธุรกิจ
 


UploadImage

“ถ้าน้องๆ กำลังมองหาการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติและลงมือทำจริง มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กำลังมองหาความท้าทาย และมีความสนใจในเรื่องของการเงิน สาขานี้ที่แสตมฟอร์ดจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ”
Kristian Luciani 
คริสเตียน ลูซิอานิ

Assistant Dean of Accounting and Finance Program
ผู้ช่วยคณบดี หลักสูตรการบัญชีและการเงิน
 


เมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนที่สาขานี้นอกจากน้องๆ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแล้ว สาขายังเน้นให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่น้องๆ จะได้ปฏิบัติ และลงมือทำจริง มีห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก (Bloomberg Financial Lab) ให้น้องๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลของตลาดการเงินจริง รวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตั้งแต่ฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ความรู้เชิงสังคม วัฒนธรรม และข่าวธุรกิจโลก เพื่อแก้โจทย์ และสถานการณ์จำลองทางการเงินที่อาจจะเจอในอนาคต ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเดียวกับที่มืออาชีพใช้จริงทั่วโลก อีกทั้งยังมีการอบรมในมหาวิทยาลัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากบลูมเบิร์ก ซึ่งน้องๆ จะได้ประกาศนียบัตรจากการอบรมนี้อีกด้วย
 


UploadImage

“ห้องปฏิบัติการบลูมเบิร์ก สามารถให้ข้อมูลอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้เกี่ยวกับสาขาการเงิน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ รัฐบาล หรือเกี่ยวกับประเทศต่างๆ”
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการเงินและการธนาคาร จากประเทศอินเดีย
 


เมื่อน้องๆ มีความรู้พร้อมแล้วที่จะออกไปสร้างแผนที่ทางเศรษฐกิจ ตลอดงานเองก็พร้อมรับน้องๆ อย่างเต็มที่เช่นกัน สาขาการเงินและการธนาคารเป็นเพียงไม่กี่สาขาที่ต่อให้เศรษฐกิจจะแย่ หรือกำลังถดถอยมากแค่ไหนก็ยังสามารถหางานดีๆ รายได้งามๆ ทำได้อยู่ตลอด เพราะการเงินนั้นยังมีแนวโน้มเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสาขาที่มีความคุ้มค่าสูงมากๆ


เมื่อพูดเรื่องค่าตอบแทนในการทำงาน น้องๆ สามารถเลือกทำงานได้ในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม หลากหลายบริษัท ทั้งในบริษัทประกัน ธนาคารการลงทุน ธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังสามารถทำงานในองค์กรดูแลและบริหารจัดการสภาพการเงิน และพัฒนาเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์ ทำงานในบริษัทรับวางแผนและปรึกษาทางด้านการเงิน ตั้งแต่เงินออมหลังเกษียณ ไปจนถึงเงินประกันของบุคคลและครอบครัว ที่สำคัญยังสามารถทำงานในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้อีกด้วย

 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ วิศวกรปิโตรเลียม ” แค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยนะคะว่าต้องเป็นอาชีพที่ท้าทาย ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2539 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปกรรมที่จากเดิมมีแค่ ...

วนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ...