U-Review

“นำทางชีวิต พิชิตฝันฉบับเกาหลี” รีวิวสาขาวิชาภาษาเกาหลี : U-Review

“อันยองฮาเซโย” สมัยนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน วัฒนธรรมของความเป็นเกาหลี ก็เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมาก ทั้งศิลปินดาราจากซีรี่ย์ เพลง หรือภาพยนตร์ รวมไปถึงธุรกิจต่างๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความสนใจหลงใหลในแดนกิมจิ ที่จะได้เรียนรู้ และมีความฝันที่จะได้ร่วมงานกับธุรกิจจากเกาหลี โดยเฉพาะการเรียนสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสานฝันได้


UploadImage


โดยสำหรับการเรียน เด็กๆ จะได้รับการปูพื้นฐานให้เท่ากันตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ฉะนั้น สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีจึงไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียน และต่อมาชั้นปีที่ 2 ก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้น เน้นเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อที่จะเป็นทักษะพื้นฐานก่อนที่จะเน้นไปด้านอาชีพ และการทำธุรกิจในชั้นปีที่ 3 รวมถึงการเสริมทักษะการแปลภาษาทั้งจากไทยเป็นเกาหลี และเกาหลีเป็นไทย โดยชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย จะให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางในการเรียนเองได้ เช่น ทักษะฮันจา (การใช้ภาษาเกาหลีจากภาษาจีน) ทักษะการสอบวัดภาษาเกาหลี (สามารถนำไปต่อยอดก่อนที่เข้าทำงานตามบริษัทต่างๆได้) เป็นต้น


ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการเรียนกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับความรู้ด้านภาษาไปอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมอย่างแท้จริง
 

UploadImage

"ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาษาเกาหลี เพราะยังเป็นภาษาที่มีที่ว่างสำหรับงาน
ฉะนั้น อย่ารีรอ ถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนภาษาเกาหลี"
ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี และหัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 สาขาภาษาเกาหลี
 
 
สำหรับโอกาสในการทำงานนั้น มีมากมายหลายอย่าง แต่หลักๆ ที่เห็นชัดเจนจะมีทั้งหมด 3 ด้าน โดยอย่างแรกเป็นการทำงานในองค์กร หรือบริษัทเกาหลีที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งในอนาคตจะมีการเข้ามาเปิดที่กรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นโอกาสดีของเด็กๆ ที่จบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในกรุงเทพฯที่เปิดสอนภาษาเกาหลี ที่จะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานได้ไม่ยาก เพราะมีพื้นฐานที่ดีในด้านภาษา  


ส่วนอาชีพอีกด้าน นั่นคือ เป็นล่ามหรือนักแปล เพราะปัจจุบันมีการนำสื่อต่างๆจากเกาหลีเข้ามาในไทยค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน ซีรี่ย์ ละครต่างๆ แต่นับวันจะหาคนที่สามารถเรียบเรียงให้ออกมาเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ค่อยข้างยาก แต่เด็กที่จบไป จะสามารถนำสิ่งที่เรียนด้านการแปลไปใช้ประกอบอาชีพได้


และสุดท้าย จะเป็นในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการ เพราะเด็กที่เรียนไป นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาแล้ว ยังได้ในเรื่องของวัฒนธรรม สังคม รวมไปถึงธุรกิจเศรษฐกิจ จึงสามารถที่จะบูรณาการไปติดต่อธุรกิจ นำเข้า ส่งออกสินค้ากับชาวเกาหลีได้ไม่ยาก

 
UploadImage
 
"เราได้เน้นการเรียนการสอนสำหรับวิชาการฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยฝึกฝนให้นักศึกษาออกเสียงได้อย่างชัดเจน และเป็นธรรมชาติเหมือนกับเจ้าของภาษา"
อ.อันนา ลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี
 

อย่างไรก็ตาม เห็นอย่างนี้แล้ว การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ โดยเฉพาะภาษาเกาหลีให้เสมือนเจ้าของภาษามาเอง ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินจะไขว่คว้า เพียงแต่ต้องทำด้วยใจรัก และความพร้อมลงมือที่จะก้าวเท้าเดินไปสู่ฝัน ซึ่งแน่นอนว่าการประสบความสำเร็จในการทำงานและการใช้ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไม่ได้อีกต่อไป


  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...

MBA (Business Law) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุร...