U-Review

"งานบริการ ที่ให้มากกว่า ความประทับใจครั้งแรก" รีวิวสาขาการจัดการโรงแรม : U-Review


อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมใหญ่และเติบโตได้เรื่อยๆ ในระดับโลก อีกทั้งเมื่อการเปิดประชาคมอาเซียนก็ต้องเตรียมรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายเป็น Medical Hub แห่งอาเซียน โอกาสการทำงานของบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม ที่ถือเป็นหนึ่งใน Hospitality หรือ กลุ่มงานบริการ ก็ถือว่ากว้างและไปได้ไกลมากนอกจากนี้ เรื่องตลาดงานสำหรับบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านงานโรงแรม ไม่ว่าอนาคตอาจจะอยากเปลี่ยนสายงานหรืออยากจะทำงานบริการด้านอื่นๆ ก็มั่นใจได้ว่าสามารถทำได้แทบทุกด้าน และในยุคปัจจุบันที่ภาคส่วนธุรกิจหลายๆ ประเภทก็เน้นนำการบริการเข้ามาเป็นส่วนเสริมให้องค์กรได้รับผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่สุด อย่างเช่น โรงพยาบาล หรือภาคธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งบัณฑิตสาขานี้ก็สามารถเข้าไปทำได้เช่นเดียวกันโดยหลักสูตรของที่นี่ เปิดสอนมานานกว่า 30 ปี การันตีได้ว่าน้องๆ จะมีรุ่นพี่ในวงการอยู่ไม่น้อย และรายละเอียดการเรียนของ สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มตั้งแต่ปี 1 น้องๆ จะได้รับการปูพื้นฐานในรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ และจะได้รับการปลูกฝัง Service mind และที่สาขาเราจะมีกิจกรรมพิเศษตอนเทอม 2 ชื่อว่ากิจกรรม "เปิดโลกสู่ธุรกิจการโรงแรม" ที่จะให้เวลาน้องๆ 2 วัน 1 คืน ได้ใช้เวลาเรียนรู้เป็นผู้ใช้บริการในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้รู้จักขั้นตอนการเข้าใช้และเห็นว่าการเป็นผู้รับบริการนั้นต้องเจอและต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้น้องๆ อนาคตการทำงาน ตอกย้ำให้น้องๆ ค้นหาตัวตนและสามารถตอบตัวเองได้ว่าชอบงานบริการด้านนี้มากแค่ไหนUploadImage
 
 “การที่เราจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีได้ ก็ต้องรู้หัวใจของผู้ใช้บริการว่าเขาต้องการอะไร
ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
จากนั้นพอเข้าปีที่ 2 ก็จะได้เรียนทางด้านวิชาชีพมากขึ้น เช่น งานบริการส่วนหน้า (Front Office) งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งทางหลักสูตรเน้นปลูกฝังน้องๆ ให้สามารถทำงานบริการได้ 2 ส่วนหลักๆ คือ การบริการหน้าบ้าน (การปฏิสัมพันธ์กับคน ต้อนรับ ลงทะเบียน เป็นต้น) และ การบริการหลังบ้าน (การเตรียมพร้อมเพื่อให้บริการด้านต่างๆ) โดยน้องๆ จะมีทักษะที่ทำได้มากกว่าการสร้างความประทับใจครั้งแรก (First Impression) แก่ผู้รับบริการ แต่จะให้บริการได้ถึงระดับที่เหนือความคาดหมาย (Beyond Expectations)ในส่วนของน้องๆ ปี 3 และ ปี 4 จะได้ออกไปปฏิบัติสหกิจ ก็คือออกไปทำงานเสมือนเป็นพนักงานจริงๆ ในสถานประกอบการต่างๆ ถือเป็นการพิสูจน์ศักยภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการทำงานจริง และเมื่อสถานประกอบการเห็นศักยภาพของน้องๆ ก็จะมีการพิจารณารับเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ก็มีรุ่นพี่ของสาขากว่า 90% ได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ฝึกสหกิจทันทีหลังจากจบการศึกษาUploadImage

 “90 % ของบัณฑิตที่ฝึกสหกิจเสร็จ สถานประกอบการเห็นศักยภาพ ก็รับเข้าทำงานทันทีหลังเรียนจบ”
ผศ.ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อุตสาหกรรมด้านสถานเสริมความงามและสปาในประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก ...

แพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ภายในประเทศเป็นจำนวนมาก สาขาแพทยศาสตร์ ...

อัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา

น้องๆ คนไหนที่มีความชอบด้านเพชรพลอยและกำลังมองหาคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านอัญมณี ...