U-Review

"เปิดประตูสู่แดนมังกร ทำธุรกิจกับมหาอำนาจจีน" รีวิวสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) : U-Review

ประเทศจีน เป็นเหมือนมหาอำนาจใหม่ทางเศรษฐกิจ ด้วยการเติบโตที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด มีเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคต่างหันไปพึ่งพาการค้ากับประเทศจีนมากขึ้น สินค้าแทบทุกชิ้นที่เราซื้อมาไม่ว่าจะมาจากห้างสรรพสินค้า หรือตลาดออนไลน์ล้วนติดป้าย “Made in China” ดินแดนมังกรแห่งนี่จึงเป็นเหมือนโรงงานที่คอยค้ำจุนตลาดสินค้าทั่วโลก

UploadImage

“การจะทำการค้ากับประเทศไหนนั้น จะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมาก
แต่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่สำคัญมาก”
อาจารย์ นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
 

การค้าขายกับแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในรายละเอียด หลักสูตรการเรียนการสอนว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะเรียนเพียงพื้นฐานของการทำการค้าขายกับต่างประเทศ ไม่ได้ระบุว่าค้าขายกับประเทศไหน เป็นเพียงการจับใจกลางความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจะทำการค้ากับประเทศไหนนั้น จะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมาก แต่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่สำคัญมหาศาลอยู่ด้วย การเรียนการค้าระหว่างประเทศจึงต้องบอกไปเลยว่า เรียนเพื่อออกไปทำการค้ากับประเทศไหน จะให้ความสำคัญกับการค้ากับประเทศใด เหมือนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดประตู่สู่แดนมังกร เปิดสอนในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำธุรกิจกับประเทศจีน มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
 

การเรียนในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลอดระยะเวลา 4 ปี จะบ่มเพาะให้น้องๆ เป็น Professional ด้านธุรกิจจีน และการก้าวเดินบนหนทางนี่น้องๆ จะหนีไม่พ้นการเรียนเกี่ยวกับการตลาดสำหรับค้าขายกับประเทศจีน และ Logistics ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน  ได้เข้าไปคุยกับนักธุรกิจจีนจริงๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างไทย-จีนแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้การต่อรอง และการเจรจาธุรกิจกับคนจีนอีกด้วย
 


UploadImage


แม้ว่าสาขาจะไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน เป็นภาษาที่สาม แต่ถ้าน้องๆ คนไหนมีความสนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาส และความได้เปรียบให้กับตนเอง ทางสาขาก็เปิดสอนภาษาจีนให้น้องๆ ได้เรียนด้วย
 

อีกหนึ่งวิชาสำคัญสำหรับคนค้าขาย โดยเฉพาะกับการค้าระหว่างประเทศ คือ วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของ “ภาษี” ทั้งจากการนำเข้า และส่งออก ที่สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) จะให้น้องๆ ได้เรียนเป็นความรู้กว้างๆ เช่น กฎระเบียบของการลงทุนระหว่าง ไทย-จีน เงื่อนไขที่สำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสุดท้ายแล้วการเรียนทั้งหมดในสาขา จะสร้างน้องๆ ให้เป็นผู้เชียวชาญด้านการค้า การทำธุรกิจกับประเทศจีน และไม่ว่าใครที่ต้องการทำธุรกิจกับจีนต้องเลือกน้องๆ เป็นช้อยส์แรก เพราะการจะเป็นพนักงานที่ดีในสักบริษัทหนึ่ง ไม่ใช่แค่ทำตามแบบเดิม แต่เราต้องบอกถึงคุณค่าเพิ่มเติมของเราที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้บริษัทได้


UploadImage

“ในการทำธุรกิจกับจีน โอกาสนั้นมีเยอะมาก ทั้งทำงานกับบริษัทข้ามชาติ ทำงานกับภาครัฐบาล
หรือจะทำธุรกิจส่วนตัวที่ค้าขายกับจีนเองก็ได้”
อาจารย์ นภดล ลิ้มตระกูล
อาจารย์พิเศษ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
และนักธุรกิจในประเทศจีน
 

โอกาสการทำงานในอนาคตของคนที่จบจากสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงกว้างขวางมาก ตั้งแต่การทำงานในบริษัทเอกชนที่ทำการค้ากับจีน ในตำแหน่งผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ตำแหน่งผู้ติดต่อประสานงานจัดซื้อ หรือตำแหน่งอื่นๆ สามารถทำงานกับภาครัฐ ทั้งในกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างกิจการของตัวเอง เพื่อนำเข้า ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน
 

น้องๆ จะสามารถตอบคำถามกับทุกที่ได้ว่าการจะทำการค้า การเปิดประตูสู่แดนมังกร ติดต่อค้าขายกับมหาอำนาจจีน ตลาดซึ่งเติบโตมากที่สุดในโลกต้องทำอย่างไร

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของ IC&M เป็นระเบียบวิธีทางการวิจัยอย่างมีระบบที่เน้นในเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ...

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน ...