U-Review

"กลไกความก้าวหน้า ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ธุรกิจระดับโลก" รีวิวสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน : U-Review

 
การวางแผนด้านการเงินและการลงทุนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องธุรกิจ เนื่องด้วยธุรกิจในประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเติบโต การหาบุคลากรที่มีความพร้อมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนจึงจำเป็นอย่างมาก แต่การจะหาบุคลากรเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะน้อยคนที่จะมีความรู้ด้านนี้

 UploadImage


ดังนั้น สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสอดรับกับธุรกิจโลกในปัจจุบัน โดยหลักสูตรใหม่จะแตกต่างจากหลักสูตรเดิมตรงที่เน้นเรื่องการลงทุนมากกว่าการบริหารถึง 70% จากหลักสูตรเดิม ที่เน้นในเรื่องของการบริหารเป็นส่วนใหญ่ เพราะในปัจจุบันการลงทุนทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น มีทางเลือกหลายช่องทาง การลงทุนทางการเงินจึงเป็นอนาคตที่กำลังเติบโต


จุดเด่นของ สาขาการวางแผนและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนามาจากหลักสูตรของสมาคม CFP ซึ่งเป็นสมาคมระดับสากลที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตแก่นักวางแผน และนักลงทุน เพื่อการันตีว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาต CFP มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเรื่องการวางแผน และการลงทุนได้ดี ในปัจจุบันมีคนไทยไม่ถึง 200 คนเท่านั้นที่มีใบอนุญาต CFP
 
 
UploadImage

“หลักสูตรใหม่ในสาขาการวางแผนและการลงทุน จะเน้นเรื่องการเงินการลงทุนเป็นตัวหลัก”
 ผศ.ดร. ศุภเจตน์  จันทร์สาส์น
ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
 
 
การเรียนการสอน ในสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที่ 1 จะเป็นการเรียนแบบปูพื้นฐานในหลายๆ เรื่อง และอาจมีการเริ่มเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเงินการลงทุนบ้างระดับหนึ่ง จะเน้นการดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ ปีที่ 2 เจาะลึกเรื่องของวิชาการเงิน มีการจัดอบรมสัมนาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างมากขึ้น ปีที่ 3 จะเน้นการเรียนภาคปฏิบัติตามหลักสูตรเกี่ยวกับใบอนุญาต CFP และให้น้องๆ เริ่มลงทุนกับธุรกิจของตนเองจริงๆ และจะต้องสอบใบอนุญาต CFP เพื่อการันตีว่าสามารถเป็นนักวางแผนการเงิน และนักลงทุนได้ ในปีที่ 4 เป็นช่วงฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งจะต้องฝึกปฏิบัติงานกับทางสถาบันการเงินต่างๆ


UploadImage


สาขาการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีกลไกการสอนที่ก้าวหน้าขึ้นทุกปี นักศึกษาจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ น้องๆ คนไหนที่สนใจอยากศึกษาในสาขานี้ไม่ว่าจะจบมาจากสายวิทย์หรือสายศิลป์ ขอเพียงแค่รักและมองเห็นความสวยงามของการเงิน และการลงทุน มีทัศนะคติเชิงบวกกับวิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถเรียนได้  

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็ว ...

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ...

ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยไหนก็เปิดสอนเหมือนๆ กัน แต่ถ้านึกถึงมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนเป็นหลักแล้ว ...