U-Review

Exclusive Talk "อธิการบดีคนใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กับแนวคิด 4-I โมเดล พร้อมเดินหน้าเข้าแข่งขันในระดับสากล"

       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดประกาศแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ ดร. แอนดรูว์ สกาวน์  ผู้ผ่านงานบริหารหลายด้านในหลายประเทศตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี คร่ำหวอดอยู่ในวงการการศึกษา และเคยทำงานร่วมกับ  Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลากว่า 20 ปี
 

       ในฐานะที่เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ดร.สกาวน์ เปิดเผยวิสัยทัศน์การนำมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นด้วยโมเดล 4-I International, Innovative, Industry และ Integrity


UploadImage


       ที่พิเศษสุดๆ สำหรับโอกาสนี้ AdmissionPremium.com ได้เข้าสัมภาษณ์ ดร.สกาวน์ แบบ Exclusive พร้อมหาคำตอบที่ว่ามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดแตกต่าง น่าจนใจกว่าที่อื่นๆ อย่างไร และหน้าตาของโมเดล 4-I เป็นแบไหน


อะไรเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด?
ในส่วนของจุดแข็งของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างมั่นคง จากแคมปัสหนึ่งสู่แคมปัสหนึ่ง จากพระรามเก้ามาสู่อโศก และอีกจุดเด่นก็คือการที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ระดับโลก ก็คือการเป็นหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก Luareate Education Network ด้วยความที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ระดับโลก  80 มหาวิทยาลัย 28 ประเทศ นั้นหมายความว่า ม.แสตมฟอร์ด นั้นสามารถเข้าถึง resource ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ นอกเหนือจากนั้นความเด่นอีกอย่างหนึ่งของแสตมฟอร์ดก็คือ อัตราการจ้างงานที่สูงมาก กับนักศึกษาที่จบออกไป นั้นคือ 95% ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ 98 % ใน 6 เดือนข้างหน้า สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง แล้วก็จบท้ายลงด้วยความพึงพอใจ ความสุขที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสตมฟอร์ด


UploadImage


นักเรียนแบบไหนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่นี่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร?
สำหรับความแตกต่างของนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแสตมฟอร์ด สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือคนที่เข้ามาเรียนนั้นต้องการความแตกต่าง ที่ไม่เพียงแต่ต้องการดีกรี ไม่เพียงแต่ต้องการคะแนน แต่เขาต้องการความรู้จริงในการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาเหล่านี้ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะเผชิญกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในหลากหลายรูปแบบ มีเพื่อนที่มาจากหลาหลายประเทศ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาไทย ต้องมีในการที่จะเลือกเข้ามาสู่รั้วแสตมฟอร์ด ก็คือ ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ และนักศึกษาเหล่านี้อีกคามแตกต่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ นักศึกษามีความกระโหยกระหาย ที่จะเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง เพราะว่าหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีการร่วมมือและประสานงานร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เรียนที่นี่ก็จะมีโอกาสในการทำงาน มีโอกาสได้พูดคุยและพบปะกับผู้ประกอบการตัวจริงอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในนักศึกษามหาวิทยาลัยของเรา ก็คือมีความพร้อมมากๆ และความกระโหยกระหาย ที่จะเข้าสู่โลกแห่งการทำงานอย่างจริงๆ


UploadImage


โมเดล 4-I ที่ท่านอธิการบดีต้องการผลักดัน มีหน้าตาแบบไหน?
โมเดล 4-I มาจาก International, Innovative, Industry และ Integrity โดย International หมายความว่า เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ  และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบนานาชาติอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน แต่ยังหมายถึงการช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

       ในด้าน Innovative เรามุ่งนำหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การบริหารในเครือลอรีเอทซึ่งมีอยู่ 80 แห่งใน 28 ประเทศทั่วโลก มาต่อยอดให้เข้ากับบริบทการเรียนการสอนในประเทศไทย

       ส่วนในด้านของ Industry คือเราขยายความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการทำโครงการที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากองค์กรธุรกิจ รวมทั้งปรับรูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตของเรามีทักษะ ความรู้ ความสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ล่าสุด เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้อง Bloomberg Lab เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดทุนแบบเรียล ไทม์

       ในด้านของ Integrity มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมุ่งเน้นการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ เป็นที่ไว้วางใจขององค์กรต่างๆ ว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของสังคมว่ามหาวิทยาลัยฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ดังปฏิธาน Here For Good ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก


UploadImage


สุดท้ายอยากให้ท่านอธิการบดีช่วยแนะนำนักศึกษาว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไร เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการแข็งขันระดับภูมิภาคเอเชีย?
สำหรับนักศึกษาไทยที่จะต้องเข้าสู่โลกการแข่งขันที่หนักหน่วงมากขึ้น โดยเฉพาะอยากยิ่งช่วงที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิปเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากจะฝากไว้กับนักศึกษาทุกคน ในการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองให้พร้อมจะแข่งขันในโลกกว้างก็คือ หนึ่งคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ ที่จะสามารถไปแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ สิ่งแรกเลยคือเรื่องของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แห่งใดบนโลกใบนี้ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเราได้ในเกือบทุกๆ ประเภท สิ่งที่สองที่มีความสำคัญมากๆ จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีมีมาก แต่ว่าพอนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง หรือกับปัญหาจริง ไม่สามารถทำได้ อย่างที่ใครหลายคนเคยพูดเอาไว้ว่า นักศึกษาไทย ปึ๊กทฤษฎี แต่แป๊กภาคฏิบัติ ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องสามารถนำเอาองค์ความรู้นั้นไปแก้ปัญหาได้จริง กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่สามก็คือเราต้องมีองค์ความรู้อย่างแท้จริง ในทุกๆ Area ที่เราต้องการเข้าไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ไฟแนนซ์ ไอที ธุรกิจการตลาด หรืออะไรก็แล้วแต่ นี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆ เราต้องรู้มันอย่างถ่องแท้ คนเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ไปหมดทุกเรื่อง แต่ว่าควรจะต้องรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เรามีความสนใจกับสิ่งนั้นจริงๆ ตั้งเป้าหมายในชีวิต ว่าเราต้องการที่จะเดินเข้าไปในเส้นทางสายงานนั้นจริงๆ มีองค์ความรู้ในด้านนั้นอย่างลึกซึ้งจริงๆ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ เรื่องของความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ การซื่อสัตย์ การตรงไปตรงมา มีความซื่อตรง ในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับคนทุกคนที่มาร่วมงานกับเรา เพราะฉะนั้นการทำความดีต่อเพื่อนมนุษย์ นั้นคือสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุด


UploadImage

UploadImage

ขอบคุณ ดร. เอก ชุณหชัชราชัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  ผู้แปลบทสัมภาษณ์

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ...

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ จะให้น้องๆ ศึกษาพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ้ากล่าวถึง วิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ คงจะต้องนึกถึงที่เป็นที่แรกก็คือ ...