U-Review

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” รีวิวคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : U-Review

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลาย ในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู้เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการฯ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม


หลักสูตรสหวิทยาการฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในชื่อ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย4.0 หลักสูตรนี้น้องๆสามารถดีไซน์หลักสูตรของตัวเองได้ อยากเรียนสถาปัติ นิเทศน์ และบริหาร ก็สามารถนำมายำรวมกันเป็นหลักสูตรของตัวเองได้ ในชั้นปีแรกน้องๆจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เป็นวิชาที่น้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกๆสาขาที่น้องๆสนใจเลือกเรียนในอนาคต ตัวอย่างวิชาพื้นฐาน เช่น การเพิ่มคุณค่าการคิดเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 น้องๆจะได้นำความคิดสร้างสรรค์จากสาขาวิชาต่างๆที่สนใจมาสร้างโปรเจคย่อย และเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม พลวัตทางการตลาด การจัดการอาชีพสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่พิเศษสุด คือ น้องๆจะได้สร้างประสบการณ์อย่างเข้มข้นโดยการเลือกเรียนวิชาที่น้องๆสนใจจาก 12 คณะ ไปดูงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และฝึกงานกับสถานประกอบการ 1 ปีเต็ม เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 น้องๆจะได้นำความรู้ทั้งหมดทุกแขนงที่เรียนมาสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นโปรเจคจบการศึกษา และน้องๆจะได้พรีเซนท์บนเวทีต่อหน้าสาธารณะและมีบริษัทชั้นนำมาร่วมในงานด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดความสามารถต่อบริษัทชั้นนำที่น้องๆอาจสร้างรายได้จากผลงานน้องๆหากเข้าตาและเกิดความต้องการไอเดียหรือการต่อยอดจากผู้เข้าร่วมงาน หรืออาจได้งานจากการพรีเซนท์โปรเจคเลยก็ได้

 
เกร็ดเล็กๆของหลักสูตรนี้ ก่อนที่น้องๆจะเริ่มเรียนจะได้เข้าค่าย Pre-Course ซึ่งเป็นค่ายที่จะช่วยให้น้องๆค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร เพื่อจะได้สามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ บรรยากาศการเรียนของที่นี่จะแตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไป คือ น้องๆไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนก็ได้ สามารถไปเรียนในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ห้องประชุมกลุ่ม เป็นต้น เพราะหลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีการดูแลจากโค้ชส่วนตัวที่ค่อยติดตามความต้องการของน้องๆและช่วยประกอบให้เป็นรูปเป็นร่าง ในปีที่น้องๆได้ไปเรียนคณะที่สนใจนั้น เมื่อกลับมารวมกลุ่มกันจะมีการแชร์องค์ความรู้ต่อกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน และการไปเรียนนอกคณะจะทำให้น้องๆมีคอนเนคชั่นมากขึ้นด้วย ด้านการฝึกงานนอกจากการฝึกงานในชั้นปีที่ 3 แล้วน้องๆยังสามารถเลือกฝึกงานเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ได้ด้วย


 
คณะสหวิทยาการฯนี้เหมาะกับใคร เหมาะกับน้องๆที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไรหรือลังเลยังไม่แน่ใจ หลักสูตรนี้จะทำให้เลือกเรียนได้หลากหลาย เมื่อทดลองเรียนแล้วจะรู้ได้ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ชอบจริงๆหรือไม่ ทั้งยังมีค่ายและรายวิชาต่างๆที่ช่วยค้นพบความชอบของน้องๆเอง และเหมาะกับน้องๆที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นกัน น้องๆสามารถสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ในหลักสูตรนี้เปิดกว้างให้กับน้องๆทุกคน สร้างมาเพื่อน้องๆอย่างแท้จริง สามารถสมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือสมัครออนไลน์ก็ได้

 
ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ออกมาให้มากที่สุด ในหลักสูตรสหวิทยาการฯนี้สร้างขึ้นโดยอิงความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ประกอบการ และกลไกการพัฒนาประเทศ ดังนั้น คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้น้องๆก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านที่ตนสนใจ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมีการใช้ภาษาในเรียนการสอนถึง ...

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะมีทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ...