U-Review

“วิชาการตลาด เปรียบดั่ง ทัพหน้าขององค์กร” รีวิวสาชาวิชาการตลาด : U-Review

วิชาการตลาด เปรียบเป็นดั่งโลกใบหนึ่งของช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง โลกใบนั้นก็เปลี่ยนเป็นโลกอีกใบ ความเปลี่ยนแปลงนี้นับวันจะยิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น การเรียนการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจทุกๆ รายละเอียดตั้งแต่อดีตถึงปัจุบันเพื่อก่อเกิดสิทธิภาพสูงสุด  นำความรู้และประสบการณ์มาวิเคราะห์เพื่อทำนายอนาคตอันใกล้นี้ว่า โลกของการทำการตลาดกำลังจะเปลี่ยนไปทางใด หากจับจุดได้ไวนั่นคือโอกาสทองที่มีค่ายิ่ง 
สาชาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีหลักสูตรการสอนที่เป็นมาตรฐาน เน้นทั้งกลยุทธ์ทางวิชาการ เช่น การวางแผนการตลาด การจัดซื้อ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังเน้นการเสริมทักษะต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เสริมสร้างความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ การปรับบุคลิกเพื่อการตลาด การเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เป็นต้น อีกด้วย
 
เมื่อน้องๆ เข้าสู่ชั้นปีที่ 4 น้องๆ จะได้นำความรู้ที่สั่งสมมาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์มาสร้าง Project วิชาการด้านการตลาด เพื่อนำเสนอเป็นตัวจบของน้องๆ เอง

 

จุดเด่นของสาขาการตลาด คือ น้องๆ จะมีความกล้าคิด กล้าทำ มีบุคลิกที่ดี สื่อสารเก่ง และสามารถเลือกใช้สื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของาน สำหรับน้องๆ ที่ชอบการตลาด แต่ไม่ชอบการแสดงออกที่โดดเด่น ก็สามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวการตลาดที่มีงานรองรับอยู่ เช่น งานวิจัยการตลาด งานจัดซื้อในองค์กร เป็นต้น
 สรุปได้ว่า น้องๆ ทุกคนสามารถเรียนการตลาดได้ เพียงแค่มีใจรักด้านการตลาด และมีความกระตือรือล้นที่จะหาความรู้เพื่มเติมเสมอ น้องๆ ก็จะสามารถเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคตได้แน่นอน ด้านโอกาสการทำงาน น้องๆ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจตัวเอง หรือเป็นนักการตลาดในองค์กร ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และมีความหลากหลายมาก ทุกๆ องค์กรจำเป็นต้องมีนักการตลาด เพื่อพัฒนาองค์กรและนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ น้องๆ จึงมั่นใจได้ว่า จบการตลาดมาแล้วไม่เดินเตะฝุ่นแน่นนอน
 
การตลาดหรือที่เรียกกันว่า มาร์เก็ตติ้ง เป็นสายงานที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางการขับเคลื่อนขององค์กร เพราะหน้าที่ของงานนี้คือการทำให้บริการหรือสินค้าเป็นที่นิยม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น น้องๆ เป็นดั่งสมองขององค์กร จึงต้องพัฒนาตัวเองเสมอเพื่อก้าวไปเป็นนักการตลาดมืออาชีพที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ หรือสร้างผลประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรได้

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นสาขาวิชาฯที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขึ้นทะเบียนเป็น ...

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ...

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เป็นการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ...