U-Review

"วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ฟันเฟืองของการพัฒนาพลังงานเพื่ออนาคต"รีวิวสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม : U-Review

          ขึ้นชื่อว่าพลังงานธรรมชาติ หากไม่มีการหาทดแทน ก็จะถูกใช้จนหมดไปในสักวัน สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จึงเป็นสาขาวิชาหนึ่งสำหรับ น้องๆ ที่ไม่ชอบหยุดนิ่ง และสนใจอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เสาะแสวงหาแหล่งพลังงานธรรมชาติใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
UploadImage

          "ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วนั้น มักมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเหมืองแร่และปิโตรเลียมอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบโจทย์การเจริญเติบโตระบบอุตสาหกรรม แต่ในประเทศไทย กลับมีสถาบันที่เปิดสอนเพียง 3 ที่เท่านั้น คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าว
UploadImage  

          โดยที่จุฬาฯ นั้นจะเรียกหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ ว่าวิศกรรมทรัพยากรธรณี เรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ของโลก (Earth Science) เพื่อศึกษาว่าทรัพยากรของโลกเกิดมาได้อย่างไร ในทางธรณีวิทยาอะไรที่มีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แร่ธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร และการจัดหาวัตถุดิบไปหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอื่นๆ ในทุกภาคส่วน จึงถือว่าเป็นวิชาต้นน้ำในระบบอุตสาหกรรมอื่นๆ
UploadImage
 
           ในเรื่องของการเปิดรับน้องๆ ที่สนใจเข้าเรียนวิศกรรมทรัพยากรธรณี จะรับสมัครโดยใช้ระบบสอบรับตรง และระบบแอดมิชชัน โดยในปีหนึ่งจะรับสมัครเพียงแค่ 20 - 30 คน เท่านั้น
          “จุดเด่นของคณะนี้ คือจะไม่เหมือนกับวิศวกรรมสาขาอื่นๆ เพราะปีหนึ่งจะรับสมัครคนเข้าเรียนไม่เยอะ ทำให้การเรียนการสอนมีความใกล้ชิดและผูกพันธ์กันมาก และสามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ เช่นที่ญี่ปุ่น หรือเยอรมัน บัณฑิตที่จบไปส่วนใหญ่ก็มักทำงานที่บริษัทเอสซีจี บริษัทก่อสร้าง กลุ่มบริษัทปูน โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ทำอุโมงค์ และในอนาคต ประเทศไทยจะมีการเปิดเหมืองแร่โปแตชขนาดใหญ่ที่ภาคอีสาน บัณฑิตสาขานี้จึงยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ” ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์กล่าว

          เพราะปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนและหมุนเวียนโลกให้ก้าวหน้าต่อไป วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จึงเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ อยากเข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองตัวสำคัญที่ไม่เคยหยุดนิ่งในระบบอุตสาหกรรม คอยทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยแร่ธาตุรวมไปถึงแหล่งพลังงานธรรมชาติเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รายการ OPEN HOUSE ONAIR สถานีวิทยุจุฬา
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : www.eng.chula.ac.th

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาเครื่องกล-การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นับได้ว่าเป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ...

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและยิ่งทวีความรุนแรงและท้าทายมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...