U-Review

"คณะพยาบาลศาสตร์ นางฟ้าผู้เสียสละเพื่อคนไข้" รีวิวสาขาพยาบาลศาสตร์ : U-Review

          พยาบาล คืออาชีพที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นเสมือนนางฟ้าในชุดขาวที่คอยทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ อดทน และมีจรรยาบรรณ ทั้งหมดนี้คือคำนิยามสำหรับอาชีพพยาบาล ยิ่งในปัจจุบัน กระแสเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ พยาบาลวิชาชีพจึงเป็นหนึ่งในอาชีพแลกเปลี่ยนเสรีของสมาคมอาเซียน เป็นโอกาสที่ดีของน้องๆ ที่อยากเรียนพยาบาลจะได้มั่นใจว่าเมื่อศึกษาจบแล้วจะมีอนาคตการงานที่ดีรองรับ พร้อมทั้งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน

    
      ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีหลักการเรียนการสอนให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกฝนภาคปฎิบัติควบคู่กันไป เพราะพยาบาลเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติเยอะ ในปี 1 น้องๆ จะได้เรียนพื้นฐานทั่วไป การดูแลตัวเอง พัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยา และภาษาอังกฤษ แล้วถึงเรียนพื้นฐานวิชาชีพทั้ง Anatomy และ Physiology ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญและจัดให้มีการบูรณาการความรู้จากตำรา มาสู่การฝึกปฎิบัติจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน การฝึกงานวิชาชีพบริการชุมชน ฝึกเวิร์คช็อป ฝึกก่อนปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย โดยมีอาจารย์คอยเสริมและให้คำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญจากการได้ฝึกปฎิบัติจริง
 

UploadImage


          "ทฤษฎีกับปฎิบัติ วิชาชีพพยาบาลจะเน้นทักษะ จะเน้นการปฏิบัติเยอะกว่า เรื่องของทฤษฎีจะใช้การบูรณาการ ให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่แลคเชอร์อย่างเดียว แต่จะต้องฝึกให้นักศึกษามีกระบวนการคิดเป็นก่อนลงมือปฏิบัติจริงๆ"ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 
          ในการเรียนพยาบาลนั้น ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องมีความอดทน และมีความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคให้ประสบความสำเร็จ เพราะการเป็นพยาบาล แน่นอนว่าจะต้องเสียสละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อรักษาดูแลคนไข้ให้หายจากโรคภัย นักศึกษาพยาบาลจึงจะต้องเริ่มฝึกหนักตั้งแต่ตอนที่เรียนเพื่อให้เกิดความพร้อม ก่อนก้าวออกไปสู่โลกของการทำงานจริง
 

UploadImage


          อ.อรทิพายังเล่าให้ฟังอีกว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนพยาบาล ก็คือการสอบใบวิชาชีพ ที่ในปีหนึ่งจะเปิดโอกาสให้สอบได้เพียง 3 ครั้ง ถือเป็นการวัดผลครั้งสำคัญของนักศึกษาพยาบาลเลยก็ว่าได้ การติวเข้มให้นักศึกษาก่อนสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยสยามจะมีการเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาเพื่อให้ความรู้ที่หลากหลาย และมีกิจกรรมเข้าแคมป์ติวเข้มก่อนสอบ ผลก็คือ อัตราการสอบผ่านที่สูงถึง 97 %

 

UploadImage


          และเมื่อจบออกไปแล้ว รับรองว่ามีงานรองรับนักศึกษาพยาบาลทุกคนแน่นอน ถึงแม้การเปิดสมาคมอาเซียนจะทำให้แนวโน้มจำนวนคนต่างชาติเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยสูง แต่พยาบาลคนไทยเองก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 
          "เพราะบุคลิกลักษณะส่วนตัว ความมีน้ำใจ การพูดจา ความอ่อนน้อมถ่อมตน การปฎิบัติกับผู้ป่วยที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดเด่นสำคัญทำให้พยาบาลไทยมีความโดดเด่นเสมอ ทำให้ถึงแม้ว่าจะผลิตบุคลากรออกมามากเท่าไหร่ก็ไม่พอ ก่อนจบปี 4 จะมีโรงพยาบาลเครือข่ายติดต่อมารับนักศึกษาไปทำงานด้วยเสมอ" อ.อรทิพากล่าว
 
          ไม่เพียงแต่เฉพาะอาชีพพยาบาลเท่านั้น คนที่เรียนจบพยาบาลสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะขายยา ขายเครื่องมือพิเศษ เครื่องมือแพทย์ ก็มีรายได้ค่อนข้างสูงถึงเลข 6 หลักกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังสามารถเรียนต่อปริญญาโท หรือเปิดธุรกิจส่วนตัวได้ เช่น เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดโรงเรียนสอนเด็กอนุบาล หรือเป็นอาจารย์
 

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะประกอบวิชาชีพยาบาล อยากเป็นนางฟ้าในชุดขาว การสมัครเรียนมีทั้งการรับตรง และ Admission แต่น้องๆ จะต้องตรวจร่างการ ตรวจหู ตรวจตาบอดสี ทดสอบบุคลิกภาพ ต้องมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ

          "การเป็นพยาบาลนั้น สามารถเป็นได้ตลอดชีวิต" หากน้องๆ มั่นใจว่ารักในงานที่ต้องเสียสละและทุ่มเทให้ผู้ป่วย มีความอดทนชอบดูแลช่วยเหลือผู้อื่น รับรองว่าน้องๆ จะต้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาล และมีอนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนค่ะ
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเป็นงานมีคุณค่าทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงศิลปะ ...

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

​หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ถนัด ...

สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เรียนในวิชาที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลวิชาที่ต้องเรียน ...