U-Review

"ก้าวข้ามขีดจำกัดของการค้าระหว่างประเทศด้วยความรู้ที่รอบด้าน" รีวิวสาขาการค้าระหว่างประเทศ : U- Review

                การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตลอดมา โดยเฉพาะการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งไทยได้เริ่มทำการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2398 ภายใต้สนธิสัญญาเบาริง เป็นสนธิสัญญาร่วมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย ซึ่งอังกฤษได้ทำไว้เพื่อนำสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าประเภทฝิ่น และให้คนอังกฤษถือครองสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ จนกระทั้งเมื่อเร็วๆ นี้กับการเปิดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ทำให้กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านคึกคักมากขึ้น นักลงทุนไทยทั้งรายเล็ก รายใหญ่เองก็เริ่มให้ความสนใจกับการเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศจึงสำคัญมากๆ กับนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างรากฐานการค้าในต่างแดน
 
UploadImage

                ที่สาขาการค้าระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสาขาที่จะสอนน้องๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้า ไปจนกระทั้งกระบวนการทุกอย่างระหว่างทางไปจนถึงมือลูกค้าในต่างประเทศ น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาด กระบวนการซื้อขาย การโอนเงินระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงวิชาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

UploadImage

“การค้าระหว่างประเทศเป็นสาขาที่จะต้องเรียนรู้ด้านภาษา เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ และก้าวให้ทันธุรกิจระดับโลก” ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
​                ตั้งแต่ปี 1 การเรียนของที่นี่ จะเริ่มตั้งแต่วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการบริหาร หากเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ แผนในการเรียนจะมีการสอดแทรกกิจกรรมอยู่ตลอด เช่นการให้รายงานกลุ่ม ให้น้องๆ จัดตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมา แล้วมีแผนการส่งออก ให้วิเคราะห์กลุ่มเป่าหมาย การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศที่เขาจะส่งสินค้าออกไปขาย ในปี 2 น้องๆ จะต้องเก็บวิชาที่เป็นเอกเลือก มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความสามารถในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ไปจนถึงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ ในปีที่สูงขึ้น และได้ฝึกงานสหกิจศึกษากับองค์กรที่มีความเชียวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ
 
UploadImage

​                อ.ภัทราทิพย์ ทรงบุญญา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ยังบอกอีกว่าในสาขาการค้าระหว่างประเทศ มีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาสำคัญ ถือเป็นหัวใจของศาสตร์แห่งการค้าระหว่างประเทศเลยก็คือ “วิชาการจัดการการส่งออกและนำเข้า เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน กฎระเบียบทางศุลกากร ไปจนถึงกฎหมายทางศุลกากร”
 
​                สำหรับโอกาสงานของคนที่จบจากสาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม น้องๆ มีโอกาสได้งานตั้งแต่ช่วงฝึกงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมนำเข้า หรือส่งออกสินค้า ทั้งในบริษัทนำเข้า หรือบริษัทส่งออก บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ กรมศุลกากร กระทรวงพานิช หรือหน่วยงานที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนของการจัดซื้อระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่าการซื้อขายในประเทศ และยังคงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกมาก
 UploadImage

​                น้องๆ ที่สนใจเรียนในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ว่าน้องจะจบจากสายการเรียนไหนก็สามารถเรียนได้ทั้งหมด พร้อมทั้งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเองก็มีทุนการศึกษาให้น้องๆ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ขอเพียงน้องๆ เป็นคนที่มีความสนใจการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ มีความสนใจในภาษาวัฒนธรรมที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีความตั้งใจจริง อ.ภัทราทิพย์ ยังฝากถึงน้องๆ ที่สนใจอีกด้วยว่า “ไม่ต้องกังวลว่าไม่เก่งคณิต ไม่เก่งอังกฤษ ทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้”
 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ...

วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงอาชีพนักประชาสัมพันธ์ หรือ พีอาร์ น้องๆ อาจจะคิดว่าเป็นอาชีพเบื้องหน้าที่คอยต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าอยู่เคาท์เตอร์ ...