U-Review

“จัดการเงิน ลงทุนชีวิต เพื่อพิชิตฝัน” สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน CIBA : U-Review

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบัน คำว่า “เงิน” ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา แต่หลายคนก็มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะการจัดการที่ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ตรงจุดนี้ได้ ก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้การจัดการ การวิเคราะห์ และการลงทุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะสาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน CIBA  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ รอให้น้องๆ ที่มีความสนใจในการจัดการเงิน สนใจเทคโนโลยีการเงิน และการลงทุนเข้ามาเรียน
 

“เราเน้นเรื่องการเตรียมคนให้พร้อม เพื่อไปทำในด้านการเงิน การวางแผนการเงิน
เรื่องการตัดสินใจด้านการเงิน และการลงทุน”
อ.เพียรใจ โพธิ์ถาวร
หัวหน้าหลักสูตรการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน
 
สำหรับการเรียน จะเป็นการเน้นไปที่การตัดสินใจทางด้านการเงิน การวางแผนในการลงทุนต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงิน ที่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จะเริ่มต้นด้วยวิชาพื้นฐานหลักๆ ก่อนที่ต่อยอดในชั้นปีที่ 2 ที่เรียนเฉพาะสาขาวิชาการเงิน การลงทุน และเทคโนโลยีการเงิน ที่จะสอดรับกับการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะในชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะเรียนรู้การจัดทำโครงงาน ประกอบขึ้นเป็นผลงานที่จะมีประโยชน์ในการยื่นสมัครงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ได้
 

“ CFP เป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสนใจ เป็นเรื่องสมัยใหม่
ถ้าเราจะวางแผนการเงินให้กับบุคคลต่างๆ”
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงิน เทคโนโลยีการเงิน ( การลงทุนและการวางแผนการเงิน CFP )
 
ซึ่งเมื่อมองถึงอนาคตในการประกอบอาชีพด้านการเงินเหล่า หากอยากประสบความสำเร็จ  การมีใบอนุญาตการประกอบอาชีพด้านการเงินอย่างถูกต้องก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งใบอนุญาตด้านการวางแผนการเงิน หรือ CFP นั้น ถือเป็นเรื่องที่ปัจจุบันค่อนข้างจะให้ความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงการวางแผนการลงทุน การประกันชีวิต การวางแผนภาษี การวางแผนวัยเกษียร และการวางแผนมรดกให้กับลูกหลาน ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในเรื่องการสอบใบอนุญาตนี้ด้วยเช่นกัน โดยการถือครองใบอนุญาตนี้ในประเทศไทย เป็นเรื่องที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาต เพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

 
“ คนที่อยากจะเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือทำงานเกี่ยวกับการลงทุน
จำเป็นจะต้องสอบ CFA หรือ CISA (ซีซ่า) ให้ได้อย่างน้อย Level.1”
ดร.มล.กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน ( การลงทุนและการวางแผนการเงิน CFA )
 
ขณะเดียวกัน ยังมีใบอนุญาตด้านการเงิน หรือ CFA ซึ่งหากเทียบเป็นหลักสูตรภาษาไทย น้องๆ จะต้องสอบ CISA (ซีซ่า)  คนที่อยากจะเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือทำงานเกี่ยวกับการลงทุน จำเป็นจะต้องสอบ จึงจะสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ โดยทั้งหมดจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่เรียนในสาขานี้โดยเฉพาะ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนไปสอบได้
 
ถ้าหากน้องๆ เลือกเรียนในหลักสูตรการเงินและการลงทุน เป็นการเตรียมการ และรับมือ กับการทำงานในสายงานทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ที่สาขาการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน จะช่วยสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีใบอนุญาตต่างๆ  สนับสนุนเครื่องมือด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้น้องๆ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน และการลงทุนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ทั้งหมดก็ต้องผสมผสานไปด้วยความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ไปให้ได้มากที่สุด หนทางที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ก็คงจะไม่ยากอีกต่อไป
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปี 1 จะเน้นให้เขียนโปรแกรมภาษาจาวาได้คล่อง โดยการเรียนแบบ ...

สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FILM AND DIGITAL MEDIA) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นการบูรณาการในแต่ละวิชา โดย ...