U-Review

ทำไม "ภาษาจีน" จึงเป็นภาษาที่สามของโลก เจาะลึกสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU : Exclusive Talk

     ถ้าหากจะพูดถึงภาษาที่สอง ใครๆก็รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากจะถามว่าภาษาที่เป็น ภาษาที่สาม จะเป็นภาษาอะไร ? มีผลสำรวจเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า "ภาษาจีน" จะเป็นภาษาที่สามแน่นอน

     ทำไมต้องภาษาจีน ?  เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 1.3 พันล้านคน และยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ซึ่งเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ1 จึงจำเป็นมากในอนาคตในการติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนติดอันดับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุด และแน่นอนว่ามีผลต่อโอกาสในอาชีพ การงานในอนาคตข้างหน้าและเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง     น้องๆหลายคนคงเริ่มมีความคิดอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้นแล้ว ว่าแต่เราจะเลือกเรียนที่ไหนดี ถ้าหากเราไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลย วันนี้พี่ทีมงาน AdmissionPremium ก็มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับ พี่นุ่น (นัทตะวัน  ขจบพรมราช) นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทำไมถึงเลือกเรียน สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

     เหตุผลที่เลือกพี่เลือกเรียนต่อต่อสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เพราะส่วนตัวชื่นชอบวัฒนธรรมจีนและอักษรจีนโบราณ พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียน หลักสูตรสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการสอนแบบบูรณาการโดยสอนวัฒนธรรมจีน ลงลึกถึงอัษรจีนโบราณ และยังเสริมด้านธุรกิจ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาไปพี่มั่นใจว่าพี่จะไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอน

จุดเด่นของสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 

     สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน เรียนภาษาจีนและพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกทั้งยัง MOU กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 6 ของจีน ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนที่น้องๆ จะได้กลับมาฝึกงานต่อที่ไทยในชั้นปีที่ 4 หรือเลือกจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนเลยก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเป็นผู้แนะนำบริษัทให้เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า

     พี่คิดว่าถ้าน้องๆเลือกเรียน สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถทำงานได้ในองกรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนงานที่หลากหลายที่ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติงานและการสื่อสาร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- นักแปล/ล่าม
- นักเขียน
- เลขานุการ
- พนักงานต้อนรับ
- ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
- มัคคุเทศก์ภาษาจีน
- ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
 

U-Review เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล
 ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - เว็บไซต์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ...

ดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยาลัยดนตรีแห่งทีสามของประเทศ ...

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นได้เยอะแยะมากมาย ...