U-Review

ทำไม "ภาษาจีน" จึงเป็นภาษาที่สามของโลก เจาะลึกสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ SPU : Exclusive Talk

     ถ้าหากจะพูดถึงภาษาที่สอง ใครๆก็รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าหากจะถามว่าภาษาที่เป็น ภาษาที่สาม จะเป็นภาษาอะไร ? มีผลสำรวจเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า "ภาษาจีน" จะเป็นภาษาที่สามแน่นอน

     ทำไมต้องภาษาจีน ?  เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มากกว่า 1.3 พันล้านคน และยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ซึ่งเร็วๆนี้คาดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ1 จึงจำเป็นมากในอนาคตในการติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นทุกวันจนติดอันดับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุด และแน่นอนว่ามีผลต่อโอกาสในอาชีพ การงานในอนาคตข้างหน้าและเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง     น้องๆหลายคนคงเริ่มมีความคิดอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้นแล้ว ว่าแต่เราจะเลือกเรียนที่ไหนดี ถ้าหากเราไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาเลย วันนี้พี่ทีมงาน AdmissionPremium ก็มีโอกาสไปนั่งพูดคุยกับ พี่นุ่น (นัทตะวัน  ขจบพรมราช) นักศึกษาสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทำไมถึงเลือกเรียน สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

     เหตุผลที่เลือกพี่เลือกเรียนต่อต่อสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เพราะส่วนตัวชื่นชอบวัฒนธรรมจีนและอักษรจีนโบราณ พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียน หลักสูตรสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการสอนแบบบูรณาการโดยสอนวัฒนธรรมจีน ลงลึกถึงอัษรจีนโบราณ และยังเสริมด้านธุรกิจ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาไปพี่มั่นใจว่าพี่จะไม่มีทางตกงานอย่างแน่นอน

จุดเด่นของสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 

     สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เริ่มเรียนกันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน เรียนภาษาจีนและพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกทั้งยัง MOU กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 6 ของจีน ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนที่น้องๆ จะได้กลับมาฝึกงานต่อที่ไทยในชั้นปีที่ 4 หรือเลือกจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนเลยก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเป็นผู้แนะนำบริษัทให้เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า

     พี่คิดว่าถ้าน้องๆเลือกเรียน สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถทำงานได้ในองกรค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนงานที่หลากหลายที่ภาษาจีนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติงานและการสื่อสาร

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
- พนักงานฝ่ายส่งออกและนำเข้า
- พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
- นักแปล/ล่าม
- นักเขียน
- เลขานุการ
- พนักงานต้อนรับ
- ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
- มัคคุเทศก์ภาษาจีน
- ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ
 

U-Review เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล
 ศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - เว็บไซต์ สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ International Hospitality Management (IHM) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

ธุรกิจการบิน Airline Business (IAB) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Intensive English Course สำหรับการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...

การจัดการตราสินค้าหรูหรา Bachelor of Business Administration in Luxury Brand Management มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร Luxury Brand Management เป็นหลักสูตรสี...