U-Review

"นิเทศฯ การแข่งขันสูงจึงต้องรู้จักสร้างคนให้ถูกตลาด"


หากจะพูดถึงสาขานิเทศฯ ในปัจจุบันยังคงเป็นอันดับต้นๆ เสมอเมื่อมีการจัดทำโพลสำรวจสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ถึงแม้จะเปิดมานาน แต่ในขณะเดียวกันแวดวงนิเทศศาสตร์เองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ งานเริ่มมีหลากหลายมากขึ้น และการแข่งขันการเข้าเรียนยังสูงอยู่เช่นกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็จะมาเรียนนิเทศฯได้ อย่างแรกเลยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สังเกตตัวเองง่ายๆ  อย่างเรานั่งดูละครอยู่เรามีความขัดแย้งกับบทบ้างหรือป่าว ต้องหัดคิดนอกกรอบ หรือดูโฆษณาก็คิดตามหรือเข้าใจได้แค่ไหนว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนอกจากขายของ  และที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเราต้องเป็นคนที่หาข้อมูลว่าควรหรือเหมาะที่จะไปเรียนนิเทศในสถาบันไหน ถึงแม้จะเปิดสอนหลายที่มาก แต่บางที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อยุคปัจจุบัน บางที่อุปกรณ์พร้อมแต่ผู้สอนไม่พร้อม ต้องดูว่าสถานที่นั้นมันคุ้มกับที่เราเสียเวลาเรียนไป 4 ปีไหม เพราะ 4 ปี นั้นถือว่าอาจจะเลี้ยงเราได้จนถึงอายุ  60 เลยก็ได้UploadImageและเมื่อวงการนิเทศฯ ได้เปลี่ยนจากยุคอนาล็อกเป็นยุคดิจิทัล ยุคสมัยเปลี่ยนหลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนตาม ที่สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นั้น ได้ทำการเปลี่ยนหมดแล้ว และยังปรับหลักสูตรให้เจอทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปีหนึ่ง เรียนทั้งการเขียนบท การเล่าเรื่องจากภาพยนตร์ การสัมภาษณ์ การตัดต่อ และการเผยแพร่ออกอากาศ ปีสองจะเริ่มเรียนทักษะผลิตรายการ ปีสามได้ทำโปรเจคอย่างการทำข่าวในสตูดิโอ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เยอะมาก ปีสี่จึงเริ่มฝึกงาน

 
ที่ปีหนึ่งเรียนมากขนาดนี้ เป็นเพราะอยากกระตุ้นให้เด็กๆ ได้รู้ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าเหมาะกับด้านไหนเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่ชอบตามเพื่อน ส่วนกระบวนสุดท้ายทางสาขาจะส่งเด็กเข้าไปอยู่ในตลาดงานนิเทศฯ ซึ่งก็คือการฝึกงาน ฝึกสหกิจ จะเป็นกระบวนการสุดท้ายของการเรียน โดยจะจัดการฝึกงานอยู่ที่ปีสี่เทอมสอง เพราะจะได้ไม่เป็นการสกัดดาวรุ่ง เมื่อไปฝึกงานสี่เดือนได้สร้างผลงานถูกใจสถานประกอบการ อาจได้งานทำกันไปเลย ไม่ต้องกลับมาเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมีฝึกสหกิจหนึ่งปี ที่ภายในหนึ่งปี ไม่ต้องเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย อาจจะเข้ามาบ้างเพื่อติดต่อเอกสารการฝึก เปอร์เซ็นการได้งาน คือ 100% ไม่พลาดแม้แต่คนเดียวUploadImageสำหรับน้องๆ ที่สนใจในด้านนี้ฝากไว้ด้วยว่า อย่างแรกต้องฝึกฝนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้ดี ข้อสองต้องพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะงานด้านนี้มีการแข่งขันสูงละเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว
          

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ” ...

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ ...