U-Review

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รุก รับ ปรับตัว" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับตัวและเตรียมการรับมือกันยกใหญ่ แน่นอนไม่เว้นแม้แต่องค์กรเกี่ยวกับการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน แล้ว รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พูดถึงการปรับตัวทั้งเชิงรุง เชิงรับ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไว้น่าสนใจอย่างไรเราไปดูกันได้เลย

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือรู้จักกันในชื่อ เอเบค สถาบันแห่งแรกในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ...

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิตวิทยาเป็นพื้นฐานของทกคน เพราะสามารถนำเนื้อหาในจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วยังช่วยเหลือคนอื่นได้อีก ...

ผลิตกรรมการเกษตร สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หากจะพูดถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านเกษตรกรรมในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ...