U-Review

"การศึกษารูปแบบใหม่ Progressive Education" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

ใน Excusive Talk วันนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมาพูดถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) และการยกเครื่องสู่การศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า "Progressive Education" ซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน และน่าสนใจอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆ กันได้เลย

UploadImage
UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ...

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อยากเรียนสถาปัตย์ อยากเป็นสถาปนิก ชอบออกแบบตกแต่งมาก ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

สาขาออกแบบภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ...