U-Review

"การศึกษารูปแบบใหม่ Progressive Education" โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Exclusive Talk

ใน Excusive Talk วันนี้ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมาพูดถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AC) และการยกเครื่องสู่การศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า "Progressive Education" ซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่นี้จะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน และน่าสนใจอย่างไรมาติดตามไปพร้อมๆ กันได้เลย

UploadImage
UploadImage

UploadImage

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

SIGNATURE MBA EVENING (ASOKE) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Signature MBA Evening (ภาคค่ำ) เน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้จากข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตามโจทย์ความท้าทายทางโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ...

MBA (English Program) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภายใต้การดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย ...

MBA WEEKEND CLASS PART-TIME บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หัวหิน) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ...