U-Review

ทำไมไทยต้องมีมหาวิทยาลัยระดับโลก? : Exclusive Talk


“ทำไมไทยต้องมีมหาวิทยาลัยระดับโลก?
เพราะเราอยู่บนโลก เราต้องแข่งขันกับทั่วโลก
เวียดนามกำลังทำ มาเลเซียทำไปแล้ว”

พร้อมหรือยัง? มหาวิทยาลัยไทย พร้อมก้าวไกลสู่ระดับโลก
การสนทนาระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ กับ เทพชัย หย่อง
จากรายการชั่วโมงที่ 26 http://www.now26.tv
เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2015
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเติบโตของแวดวงในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยการเรียนการสอนนั้นเน้นไปที่การเรียนการแสดงทางเวทีเป็นพื้นฐานหลักและนำสิ่งที่ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน้าที่ต่างๆรวมถึงประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยอย่าง ...

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...