U-Review

"วิศวกรสำรวจ อาชีพที่เป็นรากฐานของโยธา" รีวิวสาขาวิศวกรรมสำรวจ : U-Review


     ทุกวันนี้นักสำรวจเป็นที่ต้องการตัวอย่างมาก สำหรับหลายๆ โครงการ เช่นการวางผังเมือง การบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การสร้างตึก สร้างสะพานหรือสร้างอุโมงค์เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งอาชีพเฉพาะทางที่น่าสนใจ สำหรับคนลุยๆ ที่ชอบงานออกภาคสนาม

     วิศวกรรมสำรวจ ถึงจะเป็นภาควิชาที่มีการพูดถึงน้อยมาก หากเทียบกับภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆ อย่างวิศวโยธา วิศวไฟฟ้า หรือวิศวคอมพิวเตอร์ แต่หารู้หรือไม่ว่าวิศวสำรวจนี่แหละที่เป็นตัวเดินงานแรกของการก่อสร้างต่างๆ เกือบทุกงานเพราะจะต้องไปสำรวจดูพื้นที่ที่จะทำการปลูกสร้าง สำรวจพื้นที่แบบเบื้องต้น การวัดมุม การวัดระยะ การทำระดับ  เพื่อทำแผนที่ใช้ในงานวิศวกรรม
 
     UploadImageภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่น่าสนใจที่นี่จะเปิดรับน้องๆ ที่มีคุณสมบัติมีความสามารถ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำคัญคือ ด้านคณิตศาสตร์ และในปัจจุบันถ้ามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ไอที ก็ถือว่าได้เปรียบเหมือนกัน เพราะวิศวกรรมสำรวจในปัจจุบันจะมีเรียนวิชาทางด้านไอทีค่อนข้างมาก เพราะต้องได้เอาข้อมูลทางแผนที่ สำรวจมาใช้กับคอมพิวเตอร์มากขึ้น พวก GPS ระบบนำทางต่างๆ นั้นคือมาจากการสำรวจทั้งสิ้น ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาเข้าเรียน 40 คน โครงการรับตรง 35 คน และระบบแอดมิสชั่น 5 คน
 
     บรรยากาศในการเรียน ในภาพรวมจะเป็นแบบวิศวกรรมทั้งคณะเรียนรวมกันในช่วงปีแรก ต่อไปพอปี 2-3 มีการแยกวิชาเรียน แต่ก็ยังมีบางวิชาที่เรียนรวมกันกับภาควิชาอื่นๆอยู่ และนักศึกษาภาควิชาอื่นสามารถมาลงเรียนวิศวกรรมสำรวจเป็นวิชาเลือกได้ด้วย หรือวิศวกรรมสำรวจก็สามารถไปเรียนวิชาอื่นเป็นวิชาเลือกได้เช่นกัน

       ขึ้นชื่อว่าสำรวจแล้วมันสำรวจอะไรนะ ? คำตอบคือ  เป็นการสำรวจจดทำแผนที่ ตำแหน่งสิ่งของต่างๆ และสำรวจเพื่อจะไปสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง ออกแบบ การวางแผนต่างๆ แต่ช่วงหลังจะเริ่มขยายไปทางด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
ข้อมูลด้านดาวเทียมมากขึ้นนั้นเอง

     แล้วอาชีพล่ะ ทำอะไรบ้าง รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
UploadImage      กล่าวว่า ถ้าแบบตรงสาย วิศวกรรมสำรวจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งโครงการสร้างงาน เช่นเดียวกับวิศวกรรมโยธา งานสร้างตึกสร้างอุโมงค์ คือมันต้องทำแผนที่พื้นที่ เพื่อจะนำไปออกแบบเพื่อทำวิศวกรรม และปัจจุบันงานทางด้านแผนที่ได้ถูกขยายออกไปอยู่ในวงการดิจิทัล ไอที เพราะอย่างนั้นมันจึงมีอีกงานหนึ่งคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ พวกภูมิศาสตร์ ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม และถือว่าเป็นสาขาที่ตลาดงานขาดแคลนมากเพราะมันเรียนตรง โดยส่วนมากแล้ว ที่อื่นๆจะไปทางงานโยธาส่วนมาก วิศวกรรมสำรวจมันก็เลยเป็นที่ต้องการ ”

     และหากใครที่ยังสับสนว่าอยากจะเรียนวิศวกรรม แต่ไม่รู้จะเรียนภาควิชาอะไร อย่างแรกน้องๆ ต้องศึกษาด้วยตัวเองก่อนว่าภาควิชานั้นๆ มันเรียนเกี่ยวกับอะไรตรงกับบุคลลิกของเราแค่ไหน  และเมื่อจบไปแล้ว ภาควิชานั้นจะได้ทำงานอะไร ซึ่งสามารถหาข้อมูลตามเว็บไซต์คณะได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และคณะวิศวของจุฬา ในทุกๆ ปีจะมีการจัดค่าย ซึ่งเป็นค่ายประมาณว่าเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ม.ปลาย เข้ามาเรียนรู้ว่าแต่ละภาควิชาจะต้องเรียนอะไรบ้าง ซึ่งจะต้องคอยติดตามข่าวในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

               
                
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการจัดการ (Bachelor of Business Administration Program in Management) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นสาขาที่เน้นให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ ...

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ...

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สร้างความรู้และศักยภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ...