U-Review

สาขาน้องใหม่มาแรง จากธุรกิจการบิน

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับการบริการ 25% ที่เหลืออีก 75% น้องจะได้เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ซึ่งจะทำให้น้องๆ รู้ว่าจะวางแผนอย่างไร ให้การทำงานในหน้าที่ต่างๆ ในธุรกิจการบินประสบผลสำเร็จ
 


หลายๆ คนมองภาพธุรกิจการบินจำกัดอยู่เพียงบนเครื่องบินเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วภาพรวมของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงพื้นที่บนฟ้าเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงการทำงานภาคพื้นที่เป็นเหมือนลมใต้ปีก คอยพยุงเครื่องบินไว้ให้สามารถรับส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย ทั้งด้านงานบริการภาคพื้นดิน การวางแผนเส้นทางบิน และการขนส่งสัมภาระ ซึ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ข้าวของจำนวนมากเหล่านี้ ให้เกิดความเรียบร้อย ปลอดภัย จำเป็นต้องใช้การบริหารจัดการที่ดี และวันนี้มีสาขาหนึ่งที่เป็นเหมือนลมใต้ปีกคอยพยุงธุรกิจการบิน ที่จะสอนการจัดการธุรกิจการบินเน้นการจัดการ 75% เสริมการบริการอีก 25% ให้น้องๆ ได้จบออกไปในวุฒิบริหารธุรกิจUploadImage

“จะเห็นได้ว่าเราแตกต่างจากที่อื่น เรามีคำว่าการจัดการ ซึ่
งจะสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มันชัดเจนอยู่ในตัวของมันแล้ว”
ผศ. ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

ส่วนอาชีพในอนาคตถือว่ามีงานรองรับอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งงานในปัจจุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะในอาเซียน ที่มองไทยเป็นศูนย์กลางการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ สายการบินที่เข้ามาในสุวรรณภูมิ และดอนเมือง จากปี 2550 มีประมาณ 2 แสนเที่ยวบิน จนกระทั้งปี 2558 มีประมาณ 5 แสนเที่ยวบิน จะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตมันสูงขึ้นมาก และสายการบินที่มาเปิดเพิ่มขึ้น ไม่ได้แค่รับส่งผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังพ่วงมาด้วยการขนส่ง คลังสินค้า โลจิสติกส์ งานส่วนเหล่านี้คืองานที่ต้องการกำลังคนสูงมาก


 
“ไม่ตกงานแน่นอน รายได้ดี อนาคตสดใส เพราะอย่างแรกเลยรัฐบาลสนับสนุนสาขานี้เป็นสาขาที่ขาดแขลน เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจการบินทั่วโลก” ผศ. ดร.รวิภา กล่าว


 
ในหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจการบิน จะเน้นไปที่การบริหารจัดการ จากหลากหลายด้าน ทั้งทั้งด้านการวางกลยุทธ์ ด้านคาร์โก้หรือการขนส่งสินค้า และด้านบริการ “ในหลักสูตรจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการ เราจะขนส่งผู้โดยสารอย่างไร ขนส่งสินค้าอย่างไร กระบวนการกว่าที่ผู้โดยสารจะเดินทางได้อย่างปลอดภัย สะดวก สบายต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง” อ.รังสีจันทร์ สุวรรณสทิศกร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กล่าวUploadImage
 


น้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงที่มาของอุตสาหกรรมการบินในประเทศ และในต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นกำเนินของอุตสาหกรรมการบิน การบินเชิงพานิช ว่ามีพื้นฐานความเป็นมาอย่างไร แล้วค่อยๆ เจอะลึกไปเรื่องของการบริหาร การพัฒนาการบิน ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่ม Airport Management สอนตั้งแต่พื้นฐานการจัดการสนามบิน ในการให้บริการผู้โดยสาร การบริการสายการบิน และกลุ่มของ  Cargo Management คือการจัดการของที่มากับผู้โดยสาร หรือสินค้า
 


“ประเทศของเราเป็นศูนย์กลาง ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรเฉพาะด้านนี้อีกเยอะ” อ.อมรทิพย์ คงเนียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กล่าว
 


นอกจากการเรียนในภาคทฤษฏีแล้ว ตั้งแต่ปี 1 น้องๆ จะได้ไปดูงานที่สนามบิน ไปดูการทำงานตั้งแต่ผู้โดยสารเดินเข้ามาในสนามบิน สำรองที่นั่ง การออกตั๋ว ไปจนถึงการโหลดกระเป๋า หรือหลุมจอดเครื่องบิน ในช่วงsummer ของปี 2 หรือปี 3 น้องจะได้ไปฝึกงาน 1-2 เดือน เป็นโครงการพิเศษ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์มาใช้ในห้องเรียนด้วย
 


ถึงจุดนี้น้องๆ คงจะเห็นกันแล้วว่าในแวดวงสายธุรกิจการบินต้องมีคนคอยทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกสายการบินที่ออกเดินทางจากจุดหมายปลายทาง รองรับผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า ไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย และผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ และหากน้องอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลมใต้ปีกเครื่องบิน ไม่ว่าน้องจะจบจาก ม.6 ปวส. ปวช. หรือเทียบเท่าก็สามารถเรียนได้ แถมมีทุน กยส. และ กรอ. ให้ด้วยเนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลน สาขาการจัดการธุรกิจการบินรอต้อนรับน้องๆ อยู่นะครับอ่านและเขียนรีวิวเกี่ยวกับสาขาการจัดการธุรกิจการบิน 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Y-MBA (Business Administration) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การประกอบธุรกิจและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม การส่งออก ...

MBA Modern Managers บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตทัดเทียมกับนานาประเทศ ...

MBA Modern Leaders บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการและการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม ...