U-Review

“หลักสูตรของคนรักการทำหนัง สอนให้สร้างโลกมายาให้สมจริงที่สุด” รีวิวสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย : U-Review

 ภาพยนตร์เป็นศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาษาภาพ และภาษาภาพต้องการความงาม ถ้าไม่มีศิลปะ ภาพยนตร์ก็จะไม่เกิดความงาม เพราะภาพยนตร์เป็นมายา เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น โดยเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความสมจริง ดังนั้น ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำภาพยนตร์


 
หลักสูตรสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เน้นการบูรณาการความรู้ และทักษะทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีภาพยนตร์ ดังนั้น ในปี 1 จะเริ่มปูพื้นฐานด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ การเขียน story board
 
ปี 2 น้องๆ จะได้เลือกสายวิชาที่ชอบระหว่าง ภาพยนตร์ หรือ Animation แล้วจะได้เรียนแบบเจาะลึกและปฏิบัติจริง อย่างการทำภาพยนตร์ การทำ 2D/3D Animation เมื่อขึ้นปี 3 เป็นการเรียนและปฏิบัติแบบเข้มข้น เมื่อถึงภาคฤดูร้อนจะได้ฝึกงานเพื่อรับประสบการณ์จริง

 

ชั้นปีที่ 4 เป็นปีที่น้องๆ จะได้ปล่อยของ โดยนำความรู้และประสบการณ์มาสร้างศิลปะนิพนธ์ หรือก็คือ สร้างภาพยนตร์ นั่นเอง นอกจากนี้ผลงานยังสามารถนำไปส่งประกวด หรือทำ Portfolio ได้ด้วย
 
โอกาสการทำงาน ถ้านับงานที่ตรงสายจริงก็คืองานเบื้องหลัง ซึ่งมีหลายตำแหน่งมาก เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับการแสดง ผู้ออกแบบการสร้างและผู้กำกับงานศิลป์ภาพยนตร์ นักเขียนบท นักออกแบบเสียง ผู้ผลิตอนิเมชัน  และอีกมากมาย ส่วนงานที่ไม่ตรงสายก็มีหลากหลายด้วย เช่น ผู้ผลิต Music video ผู้ผลิต Viral  ผู้จัดงาน Event เป็นต้น


 
ช่องทางการเข้ามาเรียนกับสาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย นั่น เป็นระบบ TCAS ข่าวดีคือในรอบ Portfolio เป็นรอบที่รับเยอะที่สุด เพราะรอบนี้อาจารย์จะได้เห็นผลงาน และสัมภาษณ์น้องๆได้ ขอกระซิบเคล็ดลับการทำ Portfolio ให้เน้นการแสดงออกถึงการมีจิตวิญญาณ มีความหลงใหลของการทำหนัง หากชอบสาย Animation ก็ควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และหากมีผลงานด้าน Animation ของตัวเองจะดีมาก และในรอบสอบตรงเป็นการสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์ 100 ข้อ และการสอบปฏิบัติ คือ สามารถเล่าเรื่องราวต่อจากที่โจทย์ให้มา โดยเขียนเป็น Story board 9 ช่อง บอกใบ้แบบหมดเปลือกแล้ว น้องๆรีบเตรียม Portfolio ให้เพอร์เฟคนะ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หากน้องๆ มองไปตามท้องถนนที่มีรถวิ่งสัญจรไปมา น้...

การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็ว ...

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ...