U-Review

“ปูทางฝึกบิน สู่วันพิชิตฝัน” สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน : U-Review

เมื่อนึกถึงอาชีพที่มีการเดินทางไปต่างประเทศแล้ว คงไม่พ้นการเดินทางผ่านทางสายการบิน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาชีพที่หนุ่มสาวยุคใหม่หลายๆคนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นนักบิน แอร์โฮสเตสส์ หรือสจ๊วต และตำแหน่งเกี่ยวกับสายบินอื่นๆ เพราะนอกจากจะได้ท่องเที่ยว รู้จักกับชาวต่างชาติในการสร้างเสริมทักษะด้านภาษาแล้ว ยังได้สร้างเสริมบุคลิกภาพ และการบริการที่ดีอีกด้วย ซึ่งสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆ ก้าวไปสู่ฝันได้
 

โดยหลักสูตรการเรียนจะตอบสนองต่อการจัดการ มีการมองไปถึงการสนับสนุนเกี่ยวกับการบิน ทั้งการจัดการสัมภาระผู้โดยสาร รวมไปถึงการให้บริการ โดยในช่วงชั้นปีที่ 1 จะเน้นไปที่วิชาการศึกษาทั่วไป เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาษาต่างๆ ต่อมาเมื่อเทอมที่ 2 ก็จะเริ่มเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต่อยอดไปชั้นปีที่สูงขึ้น ที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานจริงตามสายการบินต่างๆ

UploadImage

ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาผสมผสานในการเรียนรู้มากขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยจะมี IPad ให้กับทุกคน เพื่อที่จะใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การทำกิจกรรม และแบบฝึกหัดต่างๆ  ทำให้เป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อ

 
ส่วนอาจารย์ที่มาสอนก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง เช่น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินไชน่าแอน์ไลน์ ที่ล้วนมีประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งภาคพื้น การดูแลผู้โดยสาร ที่เกี่ยวกับการบินมากกว่า 10 ปี รวมถึงภาคีเครือข่ายที่จะมาเป็นอาจารย์พิเศษจากสายการบินต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

UploadImage
 
“เราร่างหลักสูตรอย่างละเอียดอ่อน เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนยุคใหม่ Thailand 4.0
และมีทักษะการจัดการ พร้อมที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการบิน”
อ.ดิศเณศวร์ อัครเศรษฐ์ศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 
หลักสูตรทั้งหมดถูกร่างขึ้นมาอย่างละเอียดอ่อน และวางแผนการเรียนให้นักศึกษามาเป็นอย่างดี เพื่อให้น้องๆ เป็นคนยุคใหม่ Thailand 4.0 และมีทักษะการจัดการ พร้อมที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการบิน ไม่เพียงแต่ให้เป็นผู้ให้บริการที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้จัดการ นักจัดการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนให้การบินอุตสาหกรรมการบินไทยไปสู่นานาชาติอย่างแท้จริง
              
 
เห็นอย่างนี้แล้ว ก็ทำให้มั่นใจได้เลยว่าการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะทำให้น้องๆ ก้าวไปสู่อาชีพทางการบิน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนๆ ที่ใฝ่ฝันก็สามารถถือมาครองได้  เพียงแต่ต้องมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ฝึกฝน และพยายาม ทุกสิ่งอย่างก็ไม่ไกลเกินจะฝันแน่นอน
 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การค้าการลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมาตลอด ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในทุกวันนี้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันนี้การให้บริการและรักษาผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์ ...