U-Review

“ไขกุญแจธุรกิจ สู่ชีวิตเถ้าแก่น้อย” สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ BUSEM : U-Review

แน่นอนว่าหลายต่อหลายคนเคยใฝ่ฝันไว้ครั้งยังเป็นเด็ก ว่าอยากจะมีธุรกิจสักอย่างเป็นของตัวเอง ทำให้บางคนเริ่มที่จะมองหา และวางแผนที่จะก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย การเป็นเถ้าแก่น้อยนับเงินหลักแสนหลักล้าน ซึ่งสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ BUSEM มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่น่าสนใจมากทีเดียว

มีการประมาณการณ์ว่าอีก 5 ปี จะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอีก 600 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวด้วย ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนัก และได้จัดตั้งสาขาวิชาเพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะขึ้นมาUploadImage

“เรามีความมั่นใจว่านักศึกษาที่จบมาทุกคนจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเอง”
ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 

สำหรับสิ่งที่สนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปถึงจุดนั้นได้  มาจากการที่มีเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจต่างๆ มาร่วมกันจัดสร้างหลักสูตรในการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงยังมีศูนย์การคัดสรรการเดินหน้าทางธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้คอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เรียน ให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้ได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการผลักดันน้องๆ ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย


อาจารย์ที่สอนได้ผ่านการทำธุรกิจมาหลาย 10 ปี เพื่อจะสอนแบบประสบการณ์จริง โดยการเรียนเริ่มตั้งแต่ปี 1 จะเป็นการปลูกฝังความคิดเชิงธุรกิจ ต่อมาสำหรับปี 2 ก็จะเน้นไปที่การวางแผนทางธุรกิจ และการดำเนินการทั้งหมด แต่เมื่อมาถึงชั้นปีที่ 3 จะเป็นการสร้างธุรกิจจริง โดยทางมหาวิทยาลัยจะให้กู้ยืมเงิน 1 แสนบาท ต่อ 1 ธุรกิจ โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในระหว่างทางตั้งชั้นปีที่ 1 นั้น นักศึกษาก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักธุรกิจจริง เช่น เจ้าของเอ็มเคสุกี้ แบล็คแคนยอน หรือคนดังในธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้


ส่วนในด้านของการเรียนนานชาติ จะเป็นไปในแบบคู่ขนาน ซึ่งหลักสูตรเนื้อหาจะไม่แตกต่างกับภาคหลักสูตรภาษาไทยมากนัก แต่ผู้เรียนก็จะมีมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ว่าที่นักธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาด้วยUploadImageดังเช่นหนุ่มเฟรม เจ้าของธุรกิจกาแฟชะมด ที่มีการคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดความแตกต่าง จนมีรายได้เป็นกาแฟแก้วละ 500 บาท พร้อมกับเริ่มขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวางทั้งร้านอาหาร และรีสอร์ท


นอกจากนี้ หากคิดว่าเพียงปริญญาตรียังไม่พอ ก็ยังสามารถเรียนต่อทางปริญญาโทได้  เพื่อจะได้สร้างความเข้มข้นทางความรู้ให้ตัวเองมากขึ้น เนื่องจากจะมีอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจในการเรียนด้วย ปริญญาตรีอาจจะได้หลักสิบล้าน แต่ปริญญาโท อาจจะได้หลักร้อยล้านขึ้นไป โดยปริญญาโทจะเป็นหลักสูตรในระยะเวลา 14 เดือน เน้นให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจได้จริง ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่คิดขึ้นเอง หรืออยากจะต่อยอดจากครอบครัว ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแนะนำตลอดการเรียนUploadImage

“การเรียนแบบภาคปฏิบัติ จะได้เรียนรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร จะได้มีการแก้ไขปัญหาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด”
ผศ.สุวินัย ต่อศิริสุข ผู้จัดการสถาบันพัฒนาธุรกิจ
 
 
ท้ายที่สุดแล้วการมีอนาคตที่เดินหน้าด้วยมือของเราเอง ด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจ นอกจากจะใช้เสริมสร้างความเป็นอยู่ในชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความภูมิใจอีกไม่น้อย โดยการเรียนสาขานี้ จะทำให้มั่นใจได้ว่าเส้นทางการไปสู่เป้าหมายนั้นมีความมั่นคง ฝันที่วาดไว้คงไม่ไกลเกินที่จะฝันอีกต่อไป
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของ”สมเด็จย่า” ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่ออกจากระบบราชการ ...

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งขึ้นมาจากการเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาก่อน ...