U-Review

"วิศวกรที่สร้างความรู้ และประสบการณ์พร้อมทำงานก่อนเรียนจบ" รีวิวสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ : U-Review

“วิศกร” เป็นอาชีพหนึ่งที่มีน้องๆ จำนวนมากใฝ่ฝันไว้ ทั้งชายหญิงต่างก็อยากจะเป็น อาจเพราะ เงินเดือนที่ดี ความท้าทายในงาน หรือโอกาสการทำงานที่กว้างขวาง หากแต่การจะเป็นวิศวกรได้ต้องเริ่มจากการเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อน เพื่อให้ได้ความรู้ ประสบการณ์ และวุฒิการทำงาน งั้นเรามาดูสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กันว่าจะแตกต่างและน่าสนใจอย่างไร 
หลักสูตรของที่นี่จะต่างจากที่อื่นๆ คือ หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนหลายที่ และเน้นทางด้านนวัตกรรม และด้านธุรกิจควบคู่ไปด้วย ดังนั้นน้องๆ จะได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่ 1 เป็นการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติไปด้วย จะทำให้เกิดทั้งความรู้ สร้างประสบการณ์ และการตกผลึกทางการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่ๆ ด้านยานยนต์มาให้ความรู้น้องๆ ด้วย เช่น TOYOTA, HONDA, YAMAHA และ NISSAN เป็นต้น


 

ในขณะที่ปีที่ 4 เทอม 2 น้องๆ จะได้ไปสหกิจศึกษา ได้เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาในการทำงานจริงๆ ตลอดทั้งเทอม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นวิศวกรเต็มตัว และเป็นวิศวกรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตั้งแต่เรียนจบ

 


วิศวกร ถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญกับเศรฐกิจไทยอย่างมาก เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการสูง และมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือว่าเป็น 1 ใน 10 S-curve (เส้นทางสู่ความสำเร็จของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี) ดังนั้น ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพัฒนาหลักสูตรให้น้องๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ การประกอบ การผลิต และการกระจาย เช่น การจัดส่งรถยนต์ไปศูนย์ต่างๆ รวมทั้งการรีไซเคิลรถยนต์ทั้งด้านกระบวนการ และธุรกิจไปด้วย จากหลักสูตรนี้ส่งผลให้เมื่อน้องๆ เรียนจบไปแล้วจะสามารถยืนอยู่ได้ทุกจุดในสายอาชีพวิศวกรยานยนต์
 
เห็นแบบนี้แล้ว น้องๆ คนไหนอยากเป็นวิศวกรด้านนวัตกรรมยานยนต์ ทั้งสายการผลิต การควบคุม และการบริหารแล้ว ที่นี่ถือได้ว่ามีความรู้และประสบการณ์พร้อมที่จะมอบให้กับน้องๆ ก้าวเข้ามาสู่สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับรองไม่ผิดหวังจริงๆ

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เป็นสาขาที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในเชิงการคิด ...

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...