U-Review

“ทะยานไปบนเส้นทางของนักสร้าง” สาขาวิศวกรรมยานยนต์ : U-Review

“ยานพาหนะ” ถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่ใครจะรู้ว่า วันหนึ่งเราจะสามารถกลายเป็นผู้ผลิตสร้างสรรค์รถยนต์คันใหม่ๆ ตามความคิดของเราเองได้ ซึ่งการเรียนในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะทำให้น้องๆ ได้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บนเส้นทางของนักสร้าง

 

จริงๆ แล้ว สาขาวิศวกรรมยานยนต์เป็นสาขาที่แตกย่อยมาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเป็นไปตามหลักมาตรฐานสภาวิศวกร มีการมุ่งเน้นในเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีกิจกรรมการแข่งรถที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นจากนักศึกษา เสริมความสนุกสนานระหว่างเรียนได้ ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว ก็สามารถจะขอใบประกอบวิชาชีพ เปิดโอกาสในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

 

สำหรับการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมทั่วไป ทั้งด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงวิชาการเขียนแบบต่างๆ ซึ่งบอกเลยว่า เรื่องความยากไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะเบื้องต้นจะมีการติวพิเศษเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน ให้น้องๆ มีความรู้พื้นฐานเท่าๆ กัน โดยเฉพาะทางด้านการเขียนแบบ จะมีการเรียนการสอนที่เน้นไปในการปฏิบัติ ที่บางครั้งจะมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนด้วย 
 

UploadImage


"ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนด้านยานยนต์ เอาความรักเป็นที่ตั้ง ถ้าเราชอบ รถคือสิ่งใกล้ตัวเรา เรามาเรียนที่นี่เราไม่ต้องกลัว"
ผศ.อดุลย์ พัฒนภักดี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

 

ขณะเดียวกัน การปฏิบัติทั้งชั้นปีที่ 1 และ 2 จะมีวิชาที่ปูพื้นฐานที่จะนำตัวอย่างของรถ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มาเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของการเขียนแบบ ที่เจาะลึกเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์   เพื่อที่จะต่อยอดไปชั้นปีที่ 3 ที่จะลงลึกในส่วนของความรู้ด้านยานยนต์มากขึ้น ทั้งเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนที่จะใช้ในอนาคต ตามด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบส่งกำลัง ระบบเกียร์ ระบบไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และอื่นๆ ของตัวรถ น้องๆ จะได้รื้อตัวรถออกมาเป็นชิ้นๆ ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน ต่อมาในชั้นปีสุดท้าย จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ อย่างการออกแบบรถแข่ง ทำขึ้น และนำไปแข่งขันในชมรมรถแข่งของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นทุกปี

 

โอกาสงาน เมื่อจบไปแล้วก็สามารถที่จะทำงานหลากหลายตำแหน่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างการเป็นวิศวกรออกแบบในบริษัทใหญ่ๆ เช่น ฮุนไดมอร์เตอร์  ทาทา  ฯลฯ หรือจะเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ การเปิดอู่รับซ่อมแต่งรถ เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดบริษัทจูนรถยนต์ให้มีความแรงและเร็วได้

  

อย่างไรก็ตาม  สำหรับคนรักรถ อยากจะมีรถเป็นของตัวเอง และรถของเราเกิดจากจินตนาการ ความฝันของตัวเองแล้ว การก้าวเดินด้วยความตั้งใจก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากหมั่นฝึกฝนเสมือนขับรถทะยานไปอย่างไม่ย่อท้อ ไม่หยุดจอดกลางทาง ไม่นานก็คงจะถึงจุดหมายอย่างแน่นอน ยิ่งตั้งใจ รถของเราจะไปถึงฝันก็ยิ่งแรง ยิ่งเร็ว

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ ...

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย (Film and Digital Media) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ ซึ่งบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะ ...

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Communication) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...