U-Review

“ที่นี่สอนให้เราเข้าใจกลไกของโลก เพื่อธุรกิจและความสัมพันธ์” รีวิวสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : U-Review

ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าประเทศแล้ว ต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถต่างๆ ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น การเจริญความสัมพันธ์ การเจรจาข้อตกลง รวมไปถึงการเจรจาข้อพิพาทด้วย แต่เดิมนั้นการจะทำงานด้านนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้จากหลายๆ แหล่ง การฝึกฝน และประสบการณ์ แต่ถ้าน้องๆ อยากทำงานด้านนี้แล้ว ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดนี้จะทำให้น้องเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะได้ตั้งแต่เรียนจบจากที่นี่เลย น่าสนใจไม่เบา เรามาดูหลักสูตรสาขาวิขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัน


 

วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น เป็นหลักสูตรภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นกลุ่มวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่ทั้งวิชาเอกและวิชาโท แต่เป็นกลุ่มวิชาที่จะให้น้องๆ จะต้องเลือกเรียน 7 วิชาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชานี้มีวิชาให้เรียนรู้มากมาย ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น ไปจนถึงวิชาเกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่นี่สอนทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองระดับนานาชาติ การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วย
 
ด้านการฝึกงาน น้องๆ จะได้ไปฝึกงาน 3 สถานที่ด้วยกัน ซึ่งน้องๆ เลือกได้ว่าจะฝึกงานที่ไหน อย่างเช่น สถานทูต หอการค้า องค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถเลือกที่จะไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน


 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ร่วมมือกับ EU Business ในยุโรป หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2 ปริญญา หมายความว่าน้องๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนที่แสตมฟอร์ด 2 ปี แล้วทำเรื่องโอนย้ายไปเรียนต่อที่ยุโรป ซึ่ง EU Business มีสมาชิก 3 มหาวิทยาลัยด้วยกัน คือ ที่เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน และอีกสองแห่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเจนีวา และเมืองมองเทรอซ์


 

เมื่อพูดถึงโอกาสการทำงาน ข้อดีของสาขานี้ คือ หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจ น้องๆ จะได้รับปริญญาจากหลักสูตรที่สามารถสมัครตำแหน่งงานด้านบริหารธุรกิจได้หลากลายมากแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือ น้องๆ สามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศได้ เช่น องค์การสหประขาขาติ (UN) บรรษัทข้ามชาติ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทด้านกฎหมาย เป็นต้น
 
น้องๆ จะเห็นได้ว่าจบจากที่นี่แล้วมีตำแหน่งงานที่หลากลายมากรออยู่ และตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว หากกำลังมองหาสถาบันที่สามารถพาไปสู้ความสำเร็จด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงการบริหาร และเชิงธุรกิจแล้ว ที่แสตมฟอร์ดเป็นทางเลือกมีความพร้อมที่จะพาน้องๆ ไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน

 


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ...

แผนการเรียนแบบสองภาษา (Bilingual Track) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Step-by-step Plan for Thai students แผนการเรียนแบบสองภาษา ...

สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film and Digital Media) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“นักคิดผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลมืออาชีพ” ...