U-Review

4 เทรนด์เพื่ออนาคต (ธุรกิจบัณฑิตย์)


          เวลาสำคัญอีกช่วงชีวิตหนึ่งของนักเรียนมัธยมปลาย คือ ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกคณะที่ตัวเองสนใจ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคณะ สาขา ที่ตัวเราเลือกไปนั้นมันใช่สำหรับเรา แล้วการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้จะต้องมองถึงอะไรบ้างถึงจะไม่ต้องเสียเวลากลับมาเรียนใหม่ ฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงได้วิเคราะห์เทรนด์อาชีพเป็น 4 เทรนด์ใหญ่ๆ คือ ผู้สูงอายุ อาเซียน ดิจิทัล และธุรกิจไอเดียใหม่  

 
  1. ผู้สูงอายุ (Ageing Society)
          ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจนเรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ Ageing Society (สังคมผู้สูงอายุ) เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนสาขาที่จะตอบโจทย์ได้ตรงๆ คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สาขาทางวิทยาศาสตร์ เช่นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์มี สาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการสุขภาพความงาม ซึ่งจะเรียนรู้กันตั้งแต่การทำครีมบำรุง ซึ่งสาขานี้สามารถต่อยอดได้ในปริญญาโท ในธุรกิจบัณฑิตย์ได้อีกด้วย

UploadImage


 
  1. อาเซียน (ASEAN)
        การมองอาชีพใน ASEAN และ economic สาขาที่มาแรงคือ สาขาในกลุ่มศิลปศาสตร์ที่เรียนภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และอีกสาขาคือ สาขาในกลุ่มโลจิสติกส์ เพราะว่าเมื่อรวมเป็นประชาความเศรษฐกิจ 10 ประเทศแล้ว แต่ละประเทศจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทั้งการขนส่งสินค้า และขนส่งคน ทั้งที่เป็นระบบราง การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งกำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอาเซียน

UploadImage


 
  1. ดิจิทัล (Digital)
          เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้ว แม้แต่การตื่นนอนเราก็ใช้โทรศัพท์แทนนาฬิกาปลุก แน่นอนว่าในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะยังอยู่รอบตัวเรา ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เองก็มีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีสาขาที่น่าสนใจ ได้แก่  สาขาที่ผลิตแอฟพลิเคชั่นสำหรับ I watch นอกจากนี้ที่ธุรกิจบัณฑิตย์เองก็ได้เตรียมสื่อดิจิทัลไว้ให้นักศึกษาอยู่ 2 อย่างใหญ่ๆ คือ หนึ่ง Google for Education ทุกฟังชั่นของกูเกิ้ลที่นี่สามารถใช้ได้หมดทั้งมหาวิทยาลัย อย่างที่สอง Wifi ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะพร้อมบริการสัญญาณในทุกๆ ที่ทั่วมหาวิทยาลัย พร้อมโหลดงาน ส่งการบ้าน หาข้อมูล อย่างไม่มีสะดุด

UploadImage


 
  1. ธุรกิจไอเดียใหม่ (New business)
            การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้อะไรแบบเดิมๆ เช่นหากเราขายกล้วยทอด ในปัจจุบันมันก็ธรรมดาเกินไปแล้ว มันต้องใส่รสชาติต่างๆ เข้าไปด้วย เพราะฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงใส่ความรู้ทางธุรกิจเข้าไปในทุกหลักสูตรของแต่ละคณะ ไม่ว่าจะเป็น วิศวฯ นิเทศฯ ศิลปศาสตร์ ทุกคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ต้องมีไอเดียธุรกิจติดตัวกลับไป ก่อนจบต้องมีแผนธุรกิจ 1 เล่มตอนรับปริญญาซึ่งเป็นภาคบังคับ

UploadImage
 


          และทั้ง 4 เทรนด์ข้างต้นนั้นเป็นเทรนด์ที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าจะไปได้สวยและยั่งยืนแน่ในอนาคต สิ่งที่เราต้องรู้คือ ตัวเราเหมาะกับอะไรมากกว่า ไม่ใช่เรียนตามเพื่อน ซึ่งในส่วนนี้น้องๆ สามารถเข้าไปทดสอบอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเองได้ ที่ http://www.admissionpremium.com  (เลือกโปรแกรมวางแผนอนาคต) ซึ่ง อ. วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่านก็ได้ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า “การเลือกเรียนสมัยนี้มันต้องเลือกตามเทรนด์ มันต้องมองไปไกลๆ ไม่ใช่มองแค่ว่า เดือนหน้าก็จะสอบ เดือนหน้าก็จะเลือกคณะ ต้องมองว่าสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง จะได้ไม่ต้องเสียเวลา


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ธรณีวิทยา” ถือเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอย่างมาก ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด ...

อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลของโลก ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญกับการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก ...