U-Review

“อยากเป็นวิศวกรในยุคอนาคตต้องเรียนที่นี่” รีวิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ : U-Review

            นับว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนอยากเข้ามากที่สุดเลย สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิศกรรมโยธา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนก็คงเป็นสาขาในฝันของน้องๆ หลายคนมาก มาดูคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกัน มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

            หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเป็นแบบ Flipping classroom (ห้องเรียนกลับด้าน) คือ การเรียนแบบให้น้องๆ ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองมาก่อน เมื่อถึงคาบเรียนอาจารย์จะทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยให้ปรึกษา ทำกิจกรรม อธิบายเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนการสอนแบบนี้ จะเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของน้องๆ เนื่องจากกิจกรรมที่ให้ฝึกฝนนั้นจะช่วยให้อาจารย์รู้ว่านักเรียนมีความรู้ และมีทักษะหลังจากการเรียนไปแล้วดังที่คาดหวังไว้หรือไม่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสงเสริมการเรียนรู้แบบ Live long learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ที่นี่จะมีองค์กรแม่ข่ายให้กับสภาวิศวกรรม เมื่อมีหลักสูตรใหม่ๆเข้ามา ศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรี เหตุผลที่สนับสนุนส่วนนี้ เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยีและความรู้มีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก หากน้องๆ สามารถมีความรู้ใหม่ๆ นี้ได้เร็วเท่าได จะยิ่งมีประโยชน์ต่อตัวมากยิ่งขึ้น


 
            เมื่อเข้าสู่ปีการศึกษาที่ 4 น้องๆ จะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาทำโครงงาน โดยทางคณะก็ได้มีการสนับสนุนน้องๆ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนให้สามารถสร้างผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือกับอาจารย์หมอจากโรงพยาบาลศิริราช สร้างเครื่องกายภาพข้อมือหลังการผ่าตัดแบบพกพา เพื่อผู้ป่วยจะได้สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้เอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล ดังนั้น เมื่อน้องๆ อยากทำโครงงานแบบไหน ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานใดสามารถปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย
 


            โอกาสการทำงานสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ บอกได้เลยว่ามีเพียบ เพราะการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก เช่น รถไฟความเร็วสูง ระบบราง ถนน ผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลให้มีความต้องการวิศวกรจำนวนมาก เพื่อมาทำงาน กล่าวได้ว่าในระยะ 10 - 15 ปีนี้วิศวกรยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 
            หากน้องๆ อยากเป็นวิศวกร อยากเรียนในสถาบันที่มีหลักสูตรมาตรฐาน ใส่ใจผู้เรียน และมีการนำความรู้ใหม่ๆ มาสอนเพิ่มเติม เท่าทันต่อการพัฒนาทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะเป็นสถาบันที่สามารถพาน้องๆ ไปสู่อาชีพวิศวกรที่มีคุณภาพในอนาคตแน่นอนรีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

โบราณคดี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ...

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...

นิเทศศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากพูดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนต้องนึกถึงคณะนิเทศศาสตร์ ...