U-Review

“อยากเป็นวิศวกรในยุคอนาคตต้องเรียนที่นี่” รีวิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ : U-Review

            นับว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนอยากเข้ามากที่สุดเลย สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิศกรรมโยธา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนก็คงเป็นสาขาในฝันของน้องๆ หลายคนมาก มาดูคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกัน มีอะไรน่าสนใจบ้าง

 

            หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเป็นแบบ Flipping classroom (ห้องเรียนกลับด้าน) คือ การเรียนแบบให้น้องๆ ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองมาก่อน เมื่อถึงคาบเรียนอาจารย์จะทำหน้าที่เป็นโค้ช คอยให้ปรึกษา ทำกิจกรรม อธิบายเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนการสอนแบบนี้ จะเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของน้องๆ เนื่องจากกิจกรรมที่ให้ฝึกฝนนั้นจะช่วยให้อาจารย์รู้ว่านักเรียนมีความรู้ และมีทักษะหลังจากการเรียนไปแล้วดังที่คาดหวังไว้หรือไม่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสงเสริมการเรียนรู้แบบ Live long learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ที่นี่จะมีองค์กรแม่ข่ายให้กับสภาวิศวกรรม เมื่อมีหลักสูตรใหม่ๆเข้ามา ศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสามารถเข้ามาเรียนได้ฟรี เหตุผลที่สนับสนุนส่วนนี้ เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยีและความรู้มีการพัฒนาที่รวดเร็วมาก หากน้องๆ สามารถมีความรู้ใหม่ๆ นี้ได้เร็วเท่าได จะยิ่งมีประโยชน์ต่อตัวมากยิ่งขึ้น


 
            เมื่อเข้าสู่ปีการศึกษาที่ 4 น้องๆ จะได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาทำโครงงาน โดยทางคณะก็ได้มีการสนับสนุนน้องๆ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนให้สามารถสร้างผลงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือกับอาจารย์หมอจากโรงพยาบาลศิริราช สร้างเครื่องกายภาพข้อมือหลังการผ่าตัดแบบพกพา เพื่อผู้ป่วยจะได้สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้เอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล ดังนั้น เมื่อน้องๆ อยากทำโครงงานแบบไหน ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานใดสามารถปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย
 


            โอกาสการทำงานสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้ บอกได้เลยว่ามีเพียบ เพราะการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก เช่น รถไฟความเร็วสูง ระบบราง ถนน ผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้ส่งผลให้มีความต้องการวิศวกรจำนวนมาก เพื่อมาทำงาน กล่าวได้ว่าในระยะ 10 - 15 ปีนี้วิศวกรยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 
            หากน้องๆ อยากเป็นวิศวกร อยากเรียนในสถาบันที่มีหลักสูตรมาตรฐาน ใส่ใจผู้เรียน และมีการนำความรู้ใหม่ๆ มาสอนเพิ่มเติม เท่าทันต่อการพัฒนาทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะเป็นสถาบันที่สามารถพาน้องๆ ไปสู่อาชีพวิศวกรที่มีคุณภาพในอนาคตแน่นอนรีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Forensic Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ...

M.Sc. (Insurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ของที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

M.A. (Hospitality Industry and Tourism Management) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ...