U-Review

"ศาสตร์แห่งความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์และธรรมชาติ" รีวิวคณะการแพทย์แผนจีน : U-Reviewการดูแลสุขภาพ การบำบัดและรักษาโรคภัยต่างๆ ของคนเราในปัจจุบันนั้น มีทางเลือกและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้ง การรักษาโรคด้วยธรรมชาติบำบัด (naturopathy) การจัดกระดูก (chiropractic) การแพทย์พลังงาน (energy medicine) อายุรเวท การฝังเข็ม การแพทย์แผน​​จีน และการรักษาตามความเชื่อต่างๆ ที่นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน และแม้ว่าการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังคงเป็นสาขาหลักที่ใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆ แต่การแพทย์ทางเลือกอย่าง การแพทย์แผนจีน ก็ถือเป็นอีกศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก จนเกิดเป็นหลักสูตรการเรียนสำคัญสาขาหนึ่ง หากน้องๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์ มีความสงสัยเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกับธรรมชาติ รวมถึงมีความสนใจด้านการแพทย์แผนจีน ว่าคืออะไร? มีที่มาที่ไปหรือหลักการอย่างไรในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้? สามารถค้นหาคำตอบได้ที่ คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


 
การแพทย์แผนจีน หลักสูตร 6 ปี ของที่นี่ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาจีนทั้งหมดซึ้งเป็นภาษาต้นตำหรับของศาสตร์ที่น้องๆ จะได้ศึกษาตลอดระยะเวลา 6 ปีของการเรียน และปูพื้นฐานสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด สาขานี้เปิดรับน้องๆ นักเรียนที่จบแผนวิทย์ - คณิตฯ ทุกคนที่มีความสนใจทางด้านการแพทย์แผนจีน แต่น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาจีนหรือกลัวว่าจะเรียนได้ไม่เต็มที่ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะทางสาขาฯ ได้จัด Intensive Course ให้เรียนภาษาจีนทุกวัน เป็นการติวเข้มตลอดระยะเวลา 1 เทอม จากนั้นในเทอม 2 และช่วง Summer น้องๆ ปี 1 ทุกคนจะได้ไปเรียนและฝึกฝนภาษาที่ประเทศจีน เพราะฉะนั้นเมื่อจบปี 1 กลับมา รับรองว่าน้องๆ ทุกคนจะสามารถเรียนภาษาจีนและสอบวัดระดับผ่านเข้าไปเรียนในชั้นปี 2 ได้อย่างแน่นอน

 
UploadImage

“ เราเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ด้วยภาษาจีนนอกประเทศจีน แห่งแรกของโลก ”
อ.อรภา ศิลมัฐ อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในส่วนการเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบัน และเนื้อหาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ตั้งแต่ การรักษาด้วยยาจีนสมุนไพร การฝังเข็ม กดจุด การนวด การครอบแก้ว ซึ่งแน่นอนว่าน้องๆ จะได้เรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มาจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินั่นเองในปีสุดท้าย นักศึกษาจะต้องไปฝึกงานทางคลินิกที่โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 6 เดือน และกลับมาฝึกงานทางคลินิกในประเทศไทยที่คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลหัวเฉียวอีก 6 เดือน หรือนักศึกษาจะเลือกฝึกงานที่โรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปีก็ได้ น้องๆ จะมีโอกาสสอบใบประกอบวิชาชีพและสามารถทำงานในโรงพยาบาลที่ประเทศจีนได้เลย เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ จึงถือว่าเป็นหลักสูตรร่วมที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้พร้อมกันUploadImage
 
" เหมือนนักศึกษาได้ปริญญา 2 สาขา ทั้งด้านภาษาจีน และด้านการแพทย์ "
รศ.ดร. อุไรวรรณ เจนวาณิชยานนท์ คณะบดีคณะการแพทย์แผนจีนและในด้านการทำงานของนักศึกษาที่จบสาขานี้ ถือว่ามีแนวทางที่กว้างและหลากหลาย โดยในปัจจุบันมีศิษย์เก่าหรือรุ่นพี่ที่ประกอบอาชีพแพทย์แผนจีนโดยตรง ทั้งเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนส่วนตัว เป็นแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เช่น สปา และศูนย์สุขภาพต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ ถือว่าสาขา “การแพทย์แผนจีน” นี้มีหลักการและทฤษฎี ที่ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับและพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลกในปัจจุบัน


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ เป็นสาขาที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ...

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การศึกษามุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถในเชิงการคิด ...

สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary and Financial Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ...