U-Review

"เรียนการโรงแรมที่นี่ เลือกอนาคตได้หลากหลาย" รีวิวสาขาการจัดการโรงแรม : U-Review

จากข้อมูลสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศประมาณ 32 ล้านคน และปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศประมาณ 35 ล้านคน เห็นได้ชัดว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพียงปีแรก ก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านคนโดยประมาณ


ประเทศไทยจึงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาชีพการจัดการโรงแรมมีความต้องการสูงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และทางสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มีห้องปฏิบัติการของแผนกต่างๆ ในโรงแรม พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และยังมีโรงแรมของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกสอนน้องๆ 

 

“นศ.จะได้รู้ตัวตนของตัวเอง ออกแบบชีวิตตัวเองได้”
ดร.พนิดา ชื่นชม คณบดีคณะศิลปศาสตร์


พร้อมกันนั้นทางสาขายังมีหลักสูตรย่อยให้น้องๆ เลือกเรียนในทางที่ชอบได้ คือ การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมในเรือสำราญ และการจัดการโรงแรมเพื่อธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีวิชาย่อยให้เลือกเรียนแยกลึกลงไปอีก เช่น การเรียนเป็นเชฟทำอาหารไทย/อาหารตะวันตก เบเกอรี่ บาร์เทนเดอร์ เป็นต้น 


นอกจากนี้ทางสาขายังมีการจัดหางานให้กับน้องๆ ในระหว่างเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์ เช่น โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำงานพิเศษระหว่างเรียน ในโรงแรมชั้นนำบริเวณมหาวิทยาลัย 

 

“เราสนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง”
ดร.พนิดา ชื่นชม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์


ด้านภาษาที่ใช้การธุรกิจการโรงแรมนั้น นอกจากภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษแล้ว ทางสาขายังสนับสนุนด้านภาษาที่ 3 ด้วย เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และ ภาษารัสเซีย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการทำ Memorandum of understanding (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมอสโค ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัสเซีย เพื่อจัดชิงทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาที่ “Moscow State University” ประเทศรัสเซียฟรี เป็นระยะเวลา 9 เดือน

 

“เราได้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 สาขา”
อ.กิตติกร เรืองขำ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปะศาสตร์


นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจงานด้านการโรงแรม หรือการโรงแรมเพื่อธุรกิจ เพราะที่มหาวิทยาลัยมีทางเลือกให้เฉพาะทางเพื่อเรียนจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง สำหรับอาจารย์กับนักศึกษาเป็นเหมือนพี่น้องกัน เมื่อเรียนจบไปแล้วจึงมีการติดต่อกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อบอกเล่าความสำเร็จ หรือประสบการณ์ต่างๆ 


โดยรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหลายๆ คนจะบอกเล่าความสำเร็จ เช่น เรียนจบไปแล้ว 5 ปีได้ตำแหน่ง “Manager” ในโรงแรมชั้นนำต่างๆ อย่าง Conrad Bangkok Hotel, Grand Hyatt Erawan และ Mandarin Oriental เป็นต้น ดังนั้น ถ้าน้องมองหาสถาบันชั้นนำด้านการโรงแรมแล้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่การันตีผลงานด้านการโรงแรมมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยของเราได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติถึง 2 สาขา 


บอกเลยว่าเมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนที่นี่แล้วจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และยังสามารถเจริญรายตามรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จได้อีกด้วย 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต คณะสถาปัตยกรรม ...

สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Education) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสากรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ...

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunications Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ ...