U-Review

"เรียนลัคซ์ชัวรี่แบบปารีส และสร้างแบรนด์ให้ไฮเอนด์" รีวิวการจัดการตราสินค้าหรูหรา : U-Review

ปารีส เมืองต้นแบบและจุดกำเนิดของความ Luxury และสินค้า High end การได้ไปเรียนรู้ ซึมซับบรรยากาศจากเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราที่สุดในโลก จึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับน้องๆ ที่หัวใจเรียกร้องหาความมีระดับ และสาขา Luxury Brand Management วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถทำให้เรื่องนี้เป็นจริงได้ กับการส่งน้องๆ ที่เรียนในสาขาไปเรียนที่ Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา และพร้อมสำหรับการกลับมาสร้างแบรนด์ให้ติดตลอด High end หรือใช้เป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในต่างประเทศก็ได้

 

“พูดถึงเมือง Paris ก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นต้นตำหรับของหลักสูตร Luxury หลักสูตรนี้ ปี 3 เทอมที่ 2 เราก็จะส่งเด็กไปเรียนที่ Paris School of Business พอจบปี 4 ก็จะได้รับปริญญาสองใบ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

Luxury มีความหลากหลายมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นเหมือนกัน นั่นคือความหลงใหล (passion) มันคือการทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่มาจากความหลงใหล แต่ความหลงใหล 100% ยังไม่สามารถสร้างสินค้า สร้างแบรนด์ได้ นั่นทำให้เราต้องการความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วย รวมๆ กันแล้วเราจึงเรียกมันว่า Luxury Brand Management หรือก็คือการบริหารจัดการสินค้าหรือแบรนด์ให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง
 


“ความหลงใหล 100% ไม่สามารถสร้างแบรนด์ สร้างสินค้าได้
และนั่นทำให้เราต้องการการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วย พอเอาทุกอย่างมารวมกัน เราก็เรียกมันว่า Luxury Brand Management”

Aj.Charles - Amaury Quellec
 

จุดแข็งของหลักสูตรนี้คือเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน B.B.A. in Luxury Brand Management ในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรสองปริญญา และได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศส 1 เทอม ซึ่งก็ใช้เวลา 4 ปี เท่ากับการเรียนของที่อื่นๆ แต่น้องๆจะได้รับปริญญาถึงสองใบกันเลย ยิ่งได้ปริญญาจากฝรั่งเศสอีกใบก็เหมือนกับเราได้รับวีซ่าไปทำงานที่ไหนในโลกก็ได้
 


“หลักสูตรนี้มันค่อนข้างใหม่ แต่ไม่ต้องห่วง เมื่อไหร่ที่พูดถึง SUIC
นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถคาดหวังอะไรที่พิเศษๆ ได้เสมอ”
อาจารย์อริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา
 

การเรียนการสอนในหลักสูตรช่วงปีที่ 1 ก็จะมีการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเบื้องต้นทั้งหมด และในปีที่ 2 จะเริ่มเรียนวิชาธุรกิจขั้นสูง เพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการเรียนปีที่ 3 และในส่วนของปีที่ 3 เทอมที่ 2 นักศึกษาก็จะได้ไปเรียนที่ Paris School of  Business ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 1 เทอม หรือประมาณ 6 เดือน เพื่อเรียนเกี่ยวกับรายวิชาเฉพาะของ Luxury industry เช่น Client relationship management, Brand merchandising, Luxury brand management และในปีสุดท้ายนักศึกษาจะกลับมาเรียนวิชาเลือกกับทาง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ในส่วนของอาชีพหลังเรียนจบแล้ว มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม Luxury ในประเทศไทย คาดการณ์ว่าจะสูงที่สุดในกลุ่ม ASEAN ทั้งตัวอุตสาหกรรม Luxury ก็มีมากมายหลากหลาย ทั้งแฟชั่น อาหาร โรงแรม Super car เครื่องบินส่วนตัว หรือศิลปะก็ยังได้ ซึ่งถ้าน้องๆ มีความสนใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ Luxury ก็สามารถทำได้ เพราะถ้าเรามีความรู้ทางธุรกิจ Luxury แล้วนำมาต่อยอดเราก็จะสามารถทำธุรกิจ Luxury ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ และที่สำคัญรัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เป็น Thailand 4.0 และแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน เพื่อผลักดันประเทศให้มีรายได้เฉลี่ยในระดับสูง โดยสร้างความแตกต่าง และสร้างอัตลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ ซึ่งน้องๆมั่นใจได้เลย ว่าหลังจากที่เรียนจบ จะมีงานให้ทำอย่างแน่นอน
 

เป็นโอกาสและทางเลือกที่ดีของน้องๆ ที่มีความสนใจและหลงใหลในความเป็น Luxury Brand กับหลักสูตร Luxury Brand Management ซึ่งได้ทั้งความรู้ พร้อมสุดยอดประสบการณ์จากฝรั่งเศส และยิ่งไปกว่านั้นน้องๆ จะได้ Double Degree มาเป็นใบเบิกทางในการทำงานในอนาคตอีกด้วย
           

 

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นคณะที่ ...

เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ...

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโลโลยี ...