U-Review

“หลักสูตรเดียวที่สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ให้ชำนาญการในสายที่ชอบ” รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : U-Review

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกสาขาในฝันของน้องๆหลายคน ที่ชื่นชอบทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย(Network) หลักสูตรนี้น้องๆจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการปฏิบัติการเชิงลึกของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวหลักสูตรที่จะได้เรียนต่อเป็นนี้ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ที่จะเน้นให้น้องๆได้ทำภาคปฎิบัติมากขึ้น ใน 2 ปีแรกจะเป็นพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เมื่อขึ้นปี 3 น้องๆจะได้เลือกเรียน 2 ใน 3 สายวิชาหลักที่สนใจ คือ 1. Software เน้นการเขียนโปรแกรม การออกแบบ  และการวิเคราะห์ระบบ 2. Internet of thing hardware เน้นด้านการสร้าง การพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Hardware ด้วย และ 3. Network เน้นการสร้าง พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมไปถึง ระบบ Cloud ด้วย น้องๆจะเรียนทฤษฎีและปฏิบัติลงลึกกับสายวิชาที่เลือกไว้เมื่อขึ้นปี 4 จะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ทำโปรเจคจบการศึกษา ในระหว่างนี้ก็มีวิชาเลือกที่อัพเดทกับวงการคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น Blockchain Machine learning และ AI เป็นต้น
 
อนาคตการทำงานบอกได้ว่าสามารถทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ไม่เวอร์นัก เพราะน้องๆได้เรียนมาครอบคลุมทั้งหมดแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรเครือข่าย นักพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมเมอร์ ในแต่ละตำแหน่งนั้นยังแบ่งย่อยไปอีกมาก ดังนั้น น้องๆที่มาสายนี้จะได้พบกับความท้าทาย และความหลากหลายไม่มีเบื่อแน่นอน

 

สำหรับเส้นทางการเข้าสู่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านระบบ TCAS เป็นหลัก และในรอบที่สำคัญที่สุด คือ รอบ Portfolio เพราะทางสาขาจะเปิดรับในรอบนี้เกิน 50% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ในรอบนี้จะเน้นผลงาน และมีการสัมภาษณ์ที่สามารถแสดงถึงความชอบใน Computer Engineer เช่น อนาคตอยากเป็นอะไร เรียนจบที่นี่ไปแล้วทำอะไรต่อ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเติบโตของแวดวงในสายงานอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยการเรียนการสอนนั้นเน้นไปที่การเรียนการแสดงทางเวทีเป็นพื้นฐานหลักและนำสิ่งที่ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน้าที่ต่างๆรวมถึงประยุกต์ใช้กับสื่อร่วมสมัยอย่าง ...

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ...

สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ...