U-Review

เผยเคล็ดลับจากรุ่นพี่ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรที่ตอบโจทย์ สำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัล : U-Showcase

 “ของราคาถูกไม่น่าจะดี ไม่มีของดีที่ราคาถูก” คำนี้อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับการตลาดในปัจจุบัน โลกการตลาดในปัจจุบัน ทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง ยิ่งสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ก็จะอยู่ในตลาดได้นาน แต่จะให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าต่อนั้นก็มีผลเช่นกัน การบริการเสริมหลังการขายก็สำคัญเช่นกัน


 
5 ทักษะควรมีสำหรับนักการตลาดในปัจจุบัน

1. ทักษะการวิเคราะห์ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย

ถือว่าเป็นหัสใจสำคัญของนักการตลาดเลยก็ว่าได้ ที่จะต้องวิเคราะห์ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมไปถึงพฤติกรรมการเสพสื่อในปัจจุบัน มันจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายของนักการตลาดปัจจุบันที่จะต้องทำความเข้าใจ ตลาด ในปัจจุบันด้วยตนเองไม่นั่งรอ Research อีกต่อไป

2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

โลกเราปัจจุบันก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลไปแล้ว เพราะฉะนั้นข้อมูลที่นักการตลาดจะเอามาวิเคราะห์นั้นมีมากมายมหาศาล เกิดขึ้นทุกวินาที เยอะมากจนนักการตลาดเองอาจจะไม่รู้ว่าควรหยิบจับอะไรมาใช้วิเคราะห์ก่อนดี

3. ทักษะการใช้งานสื่อใหม่

การตลาดสมัยก่อน สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สื่อโฆษณา บนจอแก้ว แต่ปัจจุบันเรามีสื่อใหม่ ๆ มากมายตลอดเวลา สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ต้องมีทุนเยอะ แต่วื่อสื่อที่มีอย่างถูกต้องและตรงกลุ่มเป้าหมาย

4. ทักษะการ “สื่อสาร” ในสื่อต่างๆ

Content Marketing หรือการทำ Storytelling เริ่มมามีอิทธิพลมากกว่าแค่การทำโฆษณาแบบเดิม ๆ ถึงแม้ว่าจะยังมีการใช้งานกันอยู่ แต่หลาย ๆ คนก็เริ่มพบว่าแล้วว่ามันมีพลัง ไม่เพียงพอ ที่จะสื่อสารออกไปให้ทันคู่แข่ง

5. ทักษะการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่

จาก 4 ทักษะข้างต้น เป็นข้ออธิบายได้แล้วว่าทั้งหมดที่คุณทำคือ นักการตลาดยุคใหม่ ที่ใช้ชีวิตในยุคใหม่ ที่เรียนรู้แล้วเข้าใจวิถีชีวิตของโลกที่เปลี่ยนไป


 
พี่ทีมงาน AdmissionPremium ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ พี่นวพล ธณีบุญ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เล่าว่าหลักสูตรการตลาดที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สอนให้เป็นนักการตลาดที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทางการตลาด สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยหยิบเอาสถานการณ์ของการตลาดปัจจุบันเข้ามาสอนตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต
 
ทำไมถึงเลืกเรียน สาขาการตลาด

ต้องบอกก่อนว่าพี่ไม่ได้เรียนจบจากสายสามัญ พี่เรียนจบจากสายอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาก็พบว่าเราชอบธุรกิจ แต่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพี่แถวบ้านแนะนำให้ลองไปเรียน สาขาวิชาการตลาด อาจจะเหมาะกับเรามากกว่า
 

เล่าถึงการเรียนหน่อย ประทับใจรายวิชาใดเป็นพิเศษ

ชอบวิชาการตลาดครับ การเรียนการสอนของที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เน้นการใช้กรณีศึกษา เพื่อให้เราได้ฝึกคิดวิเคราะห์การพาไปศึกษาดูงานของสถานประกอบการจริง เป็นความประทับใจอย่างนึงเลยครับที่มีการเรียนการสอนแบบนี้ ทำให้เรารู้ระบบกระบวนการทำงานจริงของธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆ และการเรียนการสอนของที่นี่จะฝึกให้เรามีความกล้าแสดงออก โดยอาจารย์ผู้สอนมักจะให้ออกไปพรีเซนต์งานหน้าชั้นเรียนบ่อย ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือแบนรด์ต่างๆที่เราสนใจตามหลักสูตรวิชา
 
 
 
คุณสมบัติของน้อง ๆ ที่อยากศึกษาต่อ สาขาการตลาด

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
โอกาสทางวิชาชีพ

     - นักการตลาด
     - นักวิเคราะห์ตลาด
     - ที่ปรึกษาทางการตลาด และการสร้างแบรนด์
     - นักวางแผนกลยุทธ์
     - นักบริหารผลิตภัณฑ์
     - นักวิจัยตลาด
     - อาจารย์
     - งานอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนข้อมูลเพิ่มเติม

     - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

     - เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับน้องๆ คนไหนมีใจรักธรรมชาติ รักการเดินทาง ชอบทำงานลุยๆ ...

MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสยาม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้การแข่งขันของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ...

อักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ อาจจะสงสัยว่าสาขาศิลปการละครในคณะอักษรศาส...