U-Review

ศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

“แฟชั่นไม่ได้อยู่ในเสื้อผ้าอาภรณ์เท่านั้น แฟชั่นอยู่ในท้องฟ้า ...

Fashion Design สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา (ประเทศไทย)

สถาบันอาคาเดเมียร์ อิตาเลียนา (ประเทศไทย) เป็นสถาบันสอนด้านศิลปะ ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขามัณฑนศิลป์ (แฟชั่นดีไซน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ คนไหนใฝ่ฝันจะเป็นดีไซเนอร์ สนใจในแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ...